Nyheter

Peab förvärvar byggrätter motsvarande cirka 700 bostäder i Kungsängen

Peab Bostad förvärvar mark för bostadsbyggrätter i den nya stadsdelen Rankhus i Kungsängen, Upplands-Bro kommun. Förvärvet ger Peab möjlighet att utveckla och bygga totalt cirka 700 lägenheter för bostads- och hyresrätter.

Peab Bostad har tecknat avtal om att förvärva cirka 60 000 kvadratmeter bruttoarea bostadsbyggrätter av ABT Bolagen i stadsutvecklingsprojektet Rankhus, Kungsängen. Tillträde har skett per den 21 december 2017.

Förvärvet av byggrätterna ger Peab Bostad möjlighet att bygga flerbostadshus med totalt cirka 700 bostadsrätts- och hyreslägenheter i den nya stadsdelen.

ab kungsangen bild

– Vi är glada att medverka i utvecklingen av en ny stadsdel i Kungsängen. Med det här förvärvet stärker vi Peabs position på bostadsmarknaden i Stockholm-Mälardalsregionen, säger Peter Svensson, VD Peab Bostad.

Rankhus i Kungsängen är ett stadsutvecklingsprojekt i Upplands-Bro kommun. Totalt planeras det i en första etapp för cirka 3000 bostäder och ytor för skolor, förskolor, service, handel och idrott.

– Vi är övertygade om att Rankhus kommer att bli ett mycket attraktivt område att bo i genom bland annat närheten till naturen, goda kommunikationer samt skola och service i närområdet, säger Peter Svensson, VD Peab Bostad.

Kungsängen i Upplands-Bro kommun ingår i den expansiva Mälardalsregionen med närhet till Stockholm. Hela Rankhusområdet omfattar cirka 350 hektar mark och är tänkt att planläggas och byggas ut i flera etapper.

Bild: Arkitema
Redaktionen