Nyheter

Lindqvist Bygg, Nicator och MFS lägger datorn i molnet med Wycore

Koncernbolagen Lindqvist Bygg, Nicator och MFS har valt Wycore för att hantera all sin IT. Man lämnade sin gamla leverantör och IT-miljö med egen hårdvara och gick över till Wycores helt molnbaserade lösning som ger digital frihet.

– Vid bytet av leverantör ville vi ha total Funktions-IT, det vill säga att det ska bara fungera och vi ville inte hålla på själva med det tekniska, säger Anders Sandelius, koncern-vd.

Bekymmersfri IT stod högst på agendan inför Lindqvist Bygg och koncernbolagens byte av IT-system, och man ville inte hålla på själva med det tekniska. Sedan starten av företaget 1990 hade man haft egna servrar som var i sluttampen av sin funktion och som garantimässigt gick ut. Koncernledningens strategiska val att IT-funktionen är en affärskritisk funktion var viktigt vid upphandlingen. Högprioriterade funktioner var användarvänlighet, stabilitet, kostnadskontroll, tillgänglighet och säkerhet.

ab wycore

– Vår kraftiga tillväxt skapar olika ökande behov och krav, och i den bransch som vi verkar med snabba ryck och olika projekt är det viktigt med en flexibel, enkel och tillgänglig IT-lösning. Detta har vi egentligen inte haft på ett tillräckligt bra sätt sedan starten av företaget, säger Anders Sandelius.

Funktions-IT gruppen tog in fem anbud och träffade alla leverantörer personligen. Valet föll på Wycores molnbaserade lösning som svarade mot koncernens krav på de högprioriterade funktionerna.

Bättre funktion, stabilitet, snabbhet − och skalbart
Koncernbolagen moderniserar sin IT-funktion genom Wycores molnbaserade lösning, som ger ett bekymmersfritt system med optimerad säkerhet för drift och information. Kapacitet och kraft liksom licenser och kostnad anpassas exakt efter verksamhetens behov. För användarna innebär det att hela datorn läggs i molnet och att man bara loggar in till Wycores molnskrivbord. Det är lika enkelt att implementera som att använda, och innebär att användarnas kan arbeta varifrån man vill och på den enhet som man föredrar.

– Något som är klassiskt för byggbranschen är att man tampas med dålig uppkoppling ute i sina projekt. Det blir struligt med VPN-tunnlar hit och dit. Det fick vi ordning på nu med Wycores lösning och det blev tillgängligt och användarvänligt, fortsätter Anders Sandelius.

Den nya lösningen kommer även innebära kostnadsbesparingar. Dels genom att man inte behövt investera i ny dyr hårdvara, och konsultinsatser för driftsmiljön har i princip eliminerats.

– Vi är glada över att lösa samtliga koncernbolags behov av funktions-IT och att effektivisera IT för etablering och det man kallar avetablering för projektkontoren, samtidigt som vi levererar digital frihet till användarna, säger John Lybäck, vd på Wycore.

Redaktionen