Nyheter

Thorns smarta IQ Wave för komfort och kvalitetsbelysning på kontor och i skolor

IQ Wave-serien erbjuder belysning med hög komfort för hälsosammare och mer produktiva rum,
med olika monteringsalternativ som ger flexibilitet för specifika designpreferenser.

Thorn fokuserar på tre nyckelfaktorer som definierar bra kontorsbelysning och uppfyller användarkraven på en ny IQ Wave-serie. Baserat på förståelsen av hur belysningen påverkar människor ger IQ Wave ett ljus som stöder komfort, koncentration och glädje på kontor och i skolor.

Faktorerna som definierar en lyckad kontorsbelysning: Aktivitet – Rum – Ansikte
Belysningen måste spegla tre huvudaspekter för att aktivt skapa en kontorsmiljö som gynnar
välmående och prestation:

ab thorn

* Aktivitet – Först och främst måste belysningen underlätta för medarbetarna att utföra sina dagliga arbetsuppgifter. I moderna kontor arbetar man på många olika sätt – från traditionellt enskilt arbete vid ett skrivbord till arbete med mobila enheter, arbete i team och möten online. Dessa olika arbetsmetoder är beroende av kommunikation och karaktäriseras av att medarbetarna arbetar tillsammans. Att tillhandahålla en korrekt enhetlig ljusnivå är därför
avgörande, Europeisk standard förespråkar mellan 300 och 500 lux, beroende på arbetsuppgifternas natur.

* Rum – Förutom det faktiska arbetsområdet är det viktigt att den allmänna kontorsbelysningen är utformad och anpassad för att ge en bekväm och välkomnande miljö. Diffust ljus och en blandning av vertikal och horisontell belysning skapar rum där människorna kan koncentrera sig och arbeta avkopplat, medan starkt belysta tak och väggar ger ytterligare komfort.

* Ansikte – Eftersom fokus ligger på personlig kommunikation i en modern arbetsmiljö, måste belysningen underlätta mänsklig interaktion – vare sig det är i ett mötesrum, ett uppehållsrum eller en videokonferens. Tre krav måste uppfyllas för att personerna tydligt ska kunna se gester och ansiktsuttryck hos den de konverserar med – en cylindrisk belysningsstyrka på 150 lux i huvudhöjd, goda modelleringsegenskaper och bra färgåtergivning för ansikten.

IQ Wave-serien erbjuder enastående ljuskvaliteter och utmärkt användarkomfort
Dessa tre aspekter har Thorn tagit fasta på för att utveckla den nya IQ Wave-serien. Den patenterade MV-Tech-optiken skapar enhetligt pixelfritt ljus – utan att de enskilda LED-punkterna syns.

Den direkta/indirekta ljusfördelningen uppnås med hjälp av särskild reflektor och säkerställer perfekt belysning för de olika arbetsuppgifterna, det allmänna rummet och de olika typerna av personlig kommunikation mellan kollegor.
MV-Tech-optiken fungerar genom att LED monteras i armaturen så att de pekar uppåt, sedan reflekteras ljuset neråt från armaturens bakre del för att skapa en mjuk, jämn belysning med gott om vertikalt, horisontellt och cylindriskt ljus för en bekväm och produktiv miljö.

Sortimentet med integrerade styrsystem såsom dagsljus-, närvaro- och frånvarodetektorer med PIR och mikrovågor samt trådlösa radiosensorer underlättar ytterligare energibesparing och ger användarna möjlighet att styra den egna ljusmiljön. IQ Wave har en enhetlig bländningsgrad på <19, vilket är i linje med EN 12464-standarden för arbetsplatsbelysning. Den finns tillgänglig som infälld, utanpåliggande eller pendlad version med samma bekväma, bländningsfria belysning och enkla, eleganta uttryck.

Den infällda versionen kan fås med 3100 och 4100 lm, och färgtemperaturer på 3000K, 4000K och 6500K. De utanpåliggande och pendlade versionerna kan fås med lumenvärden från 2600 till 6700 lm, och färgtemperaturer på 3000K eller 4000K.

De utanpåliggande och pendlade versionerna fås i längder på 1200 mm och 1500, vilka kan sammanfogas i en obruten linje för att skapa ett elegant, minimalistiskt uttryck. IQ Wave är IP40-klassad för skydd mot damm och fukt och uppfyller även standarderna för skolor.

Thomas Andres, Global Product Manager:

– Arbetsgivare blir allt mer medvetna om vikten av medarbetarnas välbefinnande på kontoret och hur belysningen påverkar detta. Med IQ Wave kan företaget få allt – energibesparingar, hög prestanda och framför allt en belysning som ger komfort en ökad produktivitet hos medarbetarna.

Redaktionen