Nyheter

The Steam Hotel i Västerås nominerat till Årets Bygge

Peab har utvecklat och byggt om ett historiskt ångkraftverk i Västerås till ett unikt spahotell. The Steam Hotel som nominerats till Årets Bygge 2018, ger nu ny energi åt besökare från när och fjärran.  

I augusti invigdes Steam Hotel som Peab omvandlat från rivningshotad industribyggnad till toppmodernt hotell. Ångkraftverket i Västerås, som togs i drift för hundra år sedan, var på 1950-talet den tredje största kraftstationen i Sverige. 1998 köpte Peab byggnaden med all utrustning av Vattenfall och ett år senare blev den kulturminnesförklarad, vilket innebar många utmaningar och krav för att bygga om kraftverket till modern hotellverksamhet.

– Vi är stolta över att kunna bidra till en hållbar utveckling och skänka nytt liv till viktiga kulturhistoriska byggnader. Projektet har varit komplext för att möta högt ställda krav på att behålla kulturhistoriska värden. Att ha haft tillgång till hela Peabs breda kompetens har varit en viktig framgångsfaktor i detta unika projekt, säger Göran Linder, affärsområdeschef Peab Projektutveckling.

ab thesteam

Funderingarna kring den 60 meter höga byggnaden har varit många men tillsammans med ESS Hotell möttes visionerna. Ess Hotell som satsar på unika projekt, ville att hotellet skulle vara en upplevelse i sig och såg bara möjligheter med denna typ av byggnad.

Att omvandla en gammal industribyggnad till ett modernt hotell har självklart inneburit många utmaningar. Peab har under hela processen haft tät kontakt med Länsstyrelsen i arbetet att jämka ihop kulturmiljölagen med behovet att både bygga effektivt och skapa en modern hotellverksamhet. En viktig del i bevarandet var att tydliggöra energins väg genom byggnaden och den tekniska utvecklingen som skedde under åren som kraftverket var igång.
I anslutning till hotellet ligger Actionbadet Kokpunkten som var den första etappen i omvandlingen av byggnaden och stod klart för några år sedan.

– Vi har nu uppnått målet att utveckla nästan hela komplexet till en destination för upplevelser, vilka ägs och förvaltas av Peab. Nu fortsätter utvecklingen av resterande 6500 kvm av byggnaden och framtagande av cirka 40000 kvm byggrätter i området, säger Göran Linder.

Hotellbygget startade sommaren 2015 och i augusti 2017 invigdes Steam Hotel. Projektet har nominerats till Årets bygge 2018.

Läs mer om projektet: www.peab.se/steam

Redaktionen