Nyheter

Så ska utbudet i stadskärnan i Halmstad förbättras

Nu ska utbudet och upplevelsemiljön i Halmstads stadskärna optimeras som ett ”virtuellt köpcentrum”. Dessutom ska besökarnas önskemål och förväntningar kartläggas.

Det är Fastighetsägarna som tillsammans med Halmstad City, Halmstads kommun och flera privata och kommunala fastighetsföretag inleder ett samarbete kring fördjupad stråkutveckling. För att planerna ska kunna förverkligas är fastighetsbranschen med och stöttar projektet med totalt 200 000 kronor, varav 100000 kronor från Fastighetsägarna GFR:s utvecklingsfond.

– Konkurrensen är stenhård för handlarna i stadskärnan, inte minst genom Hallarnas (före detta Eurostop) storskaliga utbyggnad. För att vi ska kunna lyfta fram och förstärka citys unika fördelar som småskalig och mysig måste vi detaljplanera utbudet som ett virtuellt köpcentrum. Då kan verksamheterna dra nytta av varandra som ”goda grannar” och flödet av besökare stärkas, säger Per Arbin, ansvarig näringspolitik på Fastighetsägarna i Halmstad.

ab halmstad

Samarbetet kommer att ledas av konsultföretaget reteam. Den 18 januari är det kickoff och stormöte med handlare, krögare, fastighetsägare och kommunrepresentanter. Därefter följer ett antal workshops enligt en given modell. Slutpresentation av vad man kommer fram till sker preliminärt i månadsskiftet februari/mars.

– Den här processen kommer att ge oss verktygen att arbeta mycket mer offensivt med etableringsfrågor, att se till att rätt verksamhet verkligen hamnar på rätt plats och självklart att locka nya spännande butiker, restauranger och caféer till stadskärnan, säger Per Arbin.

Foto: Per Arbin
Redaktionen