Nyheter

Heldagskurs för dig som vill veta mer om Construction Management

På den nyintroducerade Construction Management-kursen, som arrangeras av CM-bolagen i samarbete med STF Svensk Ingenjörsutbildning AB, får du bland annat lära dig om hur CM som genomförandeform kan hjälpa dig att spara både pengar och tid, samt få bättre kontroll över ditt byggprojekt.

Efter kursen, som består av ett heldagstillfälle 23 november alternativt 21 mars, har du kunskaperna för att kunna avgöra om ditt projekt lämpar sig för ett CM-upplägg, hur du kan överblicka hela byggprocessen i ett CM-projekt, samt vad du särskilt behöver tänka på med CM jämfört med andra genomförandeformer.

Kursen belyser bland annat CM-metodens fördelar och begränsningar, dess förhållande till LOU, avtals- och besiktningsförfaranden, garantier, projektöverlämningar, samt exempel på projekt som genomförts med CM.

ab diskus

CM-bolagens seminarium om LOU på Business Arena 20 september blev en riktig publikfest, med över 60 åhörare. De som inte fick sittplats trängdes längs med väggarna för att få ta del av seminariet, som modererades av CM-bolagens ordförande Stefan Dahlgren.

Louise Landberg från Forsen AB inledde med en att berätta om Vasamuséets framgångsrika renovering med CM som genomförandeform, varefter hennes kollega Johan Berg presenterade sina 10 bästa tips för att lyckas med CM i LOU-projekt.

I den efterföljande panelen medverkade, förutom Landberg och Berg, även Tommy Lenberg och Nicklas Björklund, Byggherrarna, samt Petter Jurdell, SABO.

Resultatet blev en uppskattad mix av byggbranschexperter som diskuterade och svarade på publikfrågor om CM och LOU, både ur ett bransch- och samhällsperspektiv.

När och var?
Datum: 23 november 2017 eller 21 mars 2018
Tid: kl. 9.00 – 16.30
Plats: Fleminggatan 7, Stockholm

Vilka föreläser?
Helena Staaf, Forsen AB och Nicklas Björklund, Kilpatrick Townsend/Byggherrarna

Redaktionen