Nyheter

Varför slösa pengar på standardlösningar när det finns skräddarsydda alternativ?

Alltför många företag väljer idag att köpa in standardlösningar när de investerar i datorplattor, vilket ofta visar sig vara olönsamt. Om företag, i samråd med de medarbetare som faktiskt ska använda enheterna, istället investerar i skräddarsydda lösningar kan det på sikt innebära en betydligt effektivare arbetsgång och bättre lönsamhet.
Det här anser  Stefan Pettersson, Nordenchef, Panasonic Computer Product Solutions.

Samtidigt som handhållna enheter och robusta datorplattor blir allt vanligare ser jag till min förvåning att företag gång på gång gör om samma misstag när de investerar i nya datorlösningar. Företagens fokus ligger sällan på att hitta lösningar anpassade efter medarbetarnas behov, utan istället på de faktiska inköpskostnaderna här och nu, vilket kan bli kostsamt på sikt.

Det kan tyckas självklart att jag, som nordisk chef för Panasonic Computer Product Solutions, vurmar för skräddarsydda lösningar, men jag har ideligen varit med om att företag knackar på vår dörr och vill anpassa sina befintliga standardlösningar efter medarbetarnas unika behov. Detta är ofta dyrt och ibland även tekniskt omöjligt.

a tough bj

Låt användarna vara delaktiga i inköpsprocessen
Det kan tyckas uppenbart, men beakta användarsituationen i inköpsprocessen och involvera de medarbetare som faktiskt behöver använda lösningen. Diskutera med dem vilka problem de vill kunna lösa och vilka anpassningskrav de kan tänkas behöva. Själv har jag t ex varit med om att en snabbmatskedja ville eftermontera fingeravtrycksavläsare för att göra det enklare och snabbare att ta emot beställningar, eller att ett annat företag ville använda monterbara robusta datorplattor i sina patrullbilar, med inbyggda svängarmar – en lösning som vi faktiskt fick skräddarsy från grunden för att den skulle kunna skapa ett långsiktigt värde.

 

ab tough

Tänk på användarsituationer och montering
Även små justeringar kan göra stor skillnad. Det kan vara anpassningar för transportering och bruk av enheten eller programvara för säkerhetsstyrning och innehållshantering. Det kan även handla om miljöanpassning, som att köpa in en robust datorplatta för användning i logistik- eller posthantering. En studie från analysföretaget IDC visar t ex att endast 19 procent av de företagsanpassade datorplattorna är monterade i fordonen och att bara 23 procent av de tillfrågade överväger att kunna fordonsmontera sina enheter. Att montera enheterna i fordonen ökar både säkerhet och effektivitet.

Det råder inget tvivel om att den senaste teknologin för datorplattor kan öka produktiviteten i många branscher, men för att verkligen kunna skörda frukterna måste företag tänka långsiktigt med skräddarsydda lösningarna för medarbetarnas behov. Detta är den överlägset bästa metoden för att företagens investeringar i datorplattor ska generera bästa möjliga produktivitet och avkastning.

Redaktionen