Nyheter

Varför ska vi stå ut med tråkiga hus?

Alla pratar om hållbarhet. Men hur gör man verkstad av snacket? Hållbarhetsexperten Jessica Cederberg Wodmar modererar två dagar av samtal på Nordic Architecture Fair.
– Arkitekturen har alltid legat i framkant, säger hon.

Det Jessica Cederberg Wodmar menar är att arkitekturen alltid har ”gjort istället för att prata”, men kanske inte med det uttalade hållbarhetsfokus vi har i dag.

SONY DSC

Jessica Cederberg Wodmar.
Foto: ”Foto by Ola”

– Innan vi började prata om hållbarhet som vi gör i dag jobbade arkitekturen med resurssnåla material och effektiva byggen – men av ekonomiska och visuella skäl, säger hon. Det som då var ett sätt att vända på slantarna är samma sak som vi i dag kallar ”hållbart”.

Konferensprogrammet på Nordic Architecture Fair har ett spår inriktat på hållbarhet, och Jessica Cederberg Wodmar, som modererar flera av programpunkterna, ser trender inom branschen.

ba arkfair

– I det stora handlar det om hur man gör samhällen mer multifunktionella, säger hon. Att gå från att göra en sak på olika ställen till många saker på samma ställe: att integrera odling i stadsmiljö, till exempel. Det hänger ihop med urbaniseringen, vi är fler som ska samsas om allt trängre utrymmen.

Som alltid är hållbarhet nära ihopkopplet med innovation. Teknikutvecklingen tvingar arkitekturen att ständigt utvecklas för att hålla sig konkurrenskraftig.

– Vi ställer helt nya krav, säger Jessica Cederberg Wodmar. Varför ska vi stå ut med tråkiga hus när vi vet att det går att bygga supersnygga, supercoola och hållbara hus? Branschen blir bättre på att använda sig av smart teknik i arbetet: arkitekter har alltid varit duktiga på att visualisera sina projekt med papphus och skalor, men nuförtiden kan du 3D-printa eller använda virtual reality för att gå in i fullskaliga modeller av ditt hus.

Den största utmaningen för branschen ser hon, föga förvånande, i en ökad brist på resurser.

– Kraven blir större, samtidigt som potten med pengar blir allt mindre. Allt ska bli bättre, snyggare och mer hållbart – men det finns liten förståelse för att man måste ha tid till alla detaljer.

Hur löser man det?
– Det handlar om att kunna samarbeta i större utsträckning. Mellan beställare och byggare, de som ska rita och de som ska använda. En större respekt för allas olika kompetenser är vägen framåt.

Fotnot: Jessica Cederberg Wodmar är hållbarhetscoach, journalist och författare. Hon leder Veckans Affärers Hållbarhetspodd och har skrivit böckerna ”Hyfsat Hållbar” (2014) och ”Klimatkoden” (2009).

Redaktionen