Nyheter

Kunskapsutbyte mellan Lindbäcks och Berkeley University

En delegation om fyra personer från Lindbäcks är just nu i Kalifornien, USA för att utbyta kunskap om industriellt byggande. Det är Rick Holiday, VD för Factory OS och Carol Galante, fakultetschef för Terner Center for Housing Innovation som bjudit in Lindbäcks.

– Vi tror att vi kan lära mycket av Lindbäcks byggprocess här i Bay Area, där kostnaden för byggande och leverans av bostäder är en utmaning, säger Rick Holliday.

På Lindbäcks, som sedan tidigare bland annat är med i det internationella nätverket Technology transfer, mottogs inbjudan positivt. Ledningen tyckte att inbjudan och innehållet i programmet för besöket var mycket intressant.

ab berkely

– Vi vill gärna utmana vårt tänkande genom att ha dialog med andra industrier och universitet. Ett besök på Factory OS och UC Berkeley ger oss tillfälle att utbyta erfarenheter och kunskap som kan leda till ömsesidig nytta, säger Stefan Lindbäck, VD Lindbäcks bygg.

Andelen industriellt byggda hus i trä är betydligt högre i Sverige än i USA. Värdarna för besöket i Kalifornien tror att det finns en stor potential att öka andelen i USA och är därför angelägna om att lära mer om den industriella byggprocessen och hur Lindbäcks arbetar med design- och marknadsutmaningar.

Redaktionen