Nyheter

Vikten av miljömässigt hållbart byggande

Denna vecka är det World Green Building Week, en vecka då World Green Building Council sätter fokus på miljömässigt hållbara byggnader. Saint-Gobain stödjer initiativet och delar visionen om ett mer miljömässigt hållbart byggande.

Hållbarhetsfrågor, och då i synnerhet klimatfrågan, har stått högt på agendan under flera år. I det sammanhanget är byggnader och bebyggelsemiljöer viktiga områden.

Termen ”grönt byggande” förknippas ofta med förnybar energi och energibesparingar. Det är naturligtvis extremt betydelsefullt i kampen mot klimatförändringar, men verkligt hållbara byggnader måste också förbättra människors hälsa och välmående.

– En hållbar byggnad är en byggnad som tar hänsyn till Människor, Miljö och Marknad i alla delar av sin livscykel: från utvinning av råvaror, till uppförande, användning och även rivning. Det är bara då som en byggnad är verkligt hållbar, säger Camille Fabre, Sustainability Director, Saint-Gobain Nordic & Baltic.

I Europa spenderar man upp till 90 % av sin tid inomhus[1]. Det har en stark påverkan på människors hälsa och välmående: inuti byggnader påverkas människor av inomhusluftens kvalitet, av akustik, av tillgången till dagsljus, av temperaturen. Alla dessa parametrar påverkar hur vi lär oss, hur vi leker, arbetar och sover.

a green sol

Byggindustrin står för en betydande del av ekonomin: varje år spenderas 8,5 biljoner euro på varor och tjänster som rör byggnader.

När det gäller påverkan på vår planet så står dagens byggnader för nästan 25 % av de globala kolutsläppen. Enligt Global Alliance for Building and Construction förväntas den bebyggda golvytan att fördubblas till 2050[2], något som innebär att vi kontinuerligt måste arbeta för att förbättra både det vi bygger och det sätt vi bygger på.

– De goda nyheterna är att det redan finns lösningar för att dramatiskt sänka denna påverkan, men lösningarna måste implementeras. Det kräver att vi lyckas samarbeta mer över hela värdekedjan: vi måste ändra vårt arbetssätt och skapa nya partnerskap. Vi på Saint-Gobain är villiga att ta vårt ansvar i omvandlingen till mer hållbart byggande och den cirkulära ekonomin. Vår mission är tydlig: vi vill skapa fantastiska livsmiljöer och förbättra vardagen genom att kombinera komfort och hållbarhet.

World Green Building Week äger rum mellan måndag den 25 september – söndag 1 oktober 2017.

Redaktionen