Nyheter

Nya Brunkebergstorg invigt!

Pånyttfödelse av en gammal mötesplats mitt i Stockholm. Med den ambitionen invigdes vid lunchtid på torsdagen nya Brunkebergstorg i Stockholm City.

– Brunkebergstorg ska ju vara just det torget där vi vill att fler ska röra sig, sade Stockholms finansborgarråd Karin Wanngård (S) vid invigningsceremonin när vattnet släpptes på i det nygamla torgets ombyggda fontäner.

Det nya Brunkebergstorg är tänkt som navet i den omdaning som under namnet Urban Escape pågår i citykvarteret mellan Hamngatan, Regeringsgatan och Brunkebergstorg.

Brunkeberg stensattes och blev torg år 1807 och var fram till 1960-talets rivningsvåg på nedre Norrmalm en levande mötesplats med fashionabla stenfastigheter, hotell, teatrar, restauranger. Men har sedan dess varit en bortglömd, sluten och av många upplevd som en otrygg plats i hjärtat av Stockholm.

Det nu återinvigda Brunkebergstorg med ny granitbeläggning och kantat av nyöppnade hotell, restauranger, Galleria och handel är resultatet av ett samarbete mellan Stockholms stad, AMF fastigheter, Stena Fastigheter, Riksbanken och Statens Fastighetsverk.

– Vi breddar trottoarer, cykelbanor och skapar mer folkliv, förklarade trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP) som även han deltog vid invigningen.

”Stureplan passa dig!”

Arkitekturhistorikern Martin Rörby erinrade för sin del om att de senaste decenniernas mest omsusade stockholmska mötesplats –Stureplan – hämtat sin trekantiga form från det betydligt äldre Brunkebergstorg.

– Det är precis rätt att hitta tillbaks till den här platsen som ett torg. Ett torg som kan tas i anspråk av stockholmarna. Stureplan passa dig! Varnade arkitekthistoriker Rörby vid invigningen av det pånyttfödda Brunkebergstorg i kvarteret Urban Escape i Stockholm City.

Thomas Andersson