Nyheter

Svevia fortsätter sköta om vägarna i Pajala

Även under de närmaste fyra åren är det Svevia som på uppdrag av Trafikverket ska sköta om vägunderhållet inom driftområde Pajala.

Svevias uppdrag är att året om sköta de statliga vägarna i området och se till att de hålls säkra och framkomliga. Vintertid betyder det att röja snö och halkbekämpa. För att rätt åtgärder ska planeras och hinna sättas in i tid har Svevia en jourverksamhet som bevakar vägarna dygnet vardag som helgdag.

– Vi utför också vinterunderhållet på de kommunala vägarna i Pajala på uppdrag av Pajala kommun och Pajala bostäder något som underlättar planeringen och logistiken av våra befintliga resurser för de olika uppdragen, säger Robert Nyhlén, Svevia.

De statliga vägnätet i Pajala driftområde omfattar 807 kilometer väg, varav 115 kilometer är grusvägar.

a pajala

För att rätt åtgärder ska hinna sättas in har Svevia jourverksamhet under vintertid. De närmaste fyra åren ska Svevia sköta vägunderhållet i Pajala driftområde.
Foto: Patrick Trägårdh

Under sommarsäsongen omfattas uppdraget av löpande underhåll av till exempel vägräcken, skyltar, kantstolpar och viltstängsel men även sopning, röjning av sidoområden, hyvling och andra former av förbättringsarbete av vägarna.

– Trafikanterna i området består till största del av de boende, många av dem pendlar in till Gällivare och Kiruna. Även transporter inom skogsnäringen trafikerar området. I Pajala hoppas man mycket på att gruvindustrin åter ska komma igång vilket skulle vara ett uppsving för området.

Det nya kontraktet börjar gälla den första september och sträcker sig över fyra år med möjlighet till ett eller två års option. Anbudet är värt 15 miljoner kronor per år.

Redaktionen