Nyheter

Platzer väljer RO-gruppen för en stor kontorsbyggnad i Gullbergsvass

Projektet innefattar projektering samt om- och tillbyggnad av en kontorsfastighet i det attraktiva området Gullbergsvass med adressen Kämpegatan 3 & 7. Utöver ombyggnad av samtliga invändiga ytor samt nya fasader i glas så byggs hela fastigheten på med en våning. Projektet kommer genomföras i samverkansformen partnering.

Ordern är värd ca 200 miljoner kronor och projektet kommer färdigställas under våren 2019.

a gullbergsvass

Platzer Fastigheter har de senaste åren vuxit kraftigt och är idag en av Göteborgs ledande bolag inom utveckling, förvaltning och uthyrning av fastigheter. Kämpegatan 3 & 7 ligger i Gullbergsvass, i direkt anslutning till Göta Älv och Centralen. Centralenområdet kommer inom de närmsta åren att byta skepnad, nya kvarter möjliggörs i och med nya Hisingsbron, Västlänken och överdäckningen av Götaleden. Platzer äger ett antal fastigheter inom området och deltar aktivt i stadsutvecklingen där ombyggnad och tillbyggnad av kontorshuset Gullbergsvass 5:10 är en del.

Vi är mycket stolta över att vi på RO-Gruppen fått detta fina uppdrag och det stärker vår position på Göteborgsmarknaden. Vi har tidigare arbetat med Platzer och ordern är ett fint kvitto på ett mycket gott samarbete och att vi nu får förnyat förtroende säger Marcus Bramer, affärsområdeschef på RO-Gruppen i Göteborg.

Redaktionen