Nyheter

Svenskt rekord i hemutställningar när Vallastaden 2017 öppnar i september

Med 70 utställningar och 200 programpunkter blir Vallastaden 2017 den största bomässan i svensk historia. Utgångspunkten är mångfald, hållbarhet och innovationer när Sveriges mest nytänkande samhällsbyggnadsprojekt presenteras för bransch och allmänhet i september.

– Många av utställningarna visar på stor flexibilitet i boendet och ett kreativt tänkande som att starta en restaurang i hemmet, generationsboende och hem för olika familjekonstellationer. I ett hem är det enkelt att ändra om ettan till en femma de veckor du inte har barnen. I en annan bostad ligger alla rör i golvet och där går det att byta plats på kök och badrum utan att riva lägenheten. Detta är något av det vi tror kommer att väcka stor nyfikenhet och inspirera besökare, säger Mia Holmgren, ansvarig för hemutställningarna.

Förutom den största, blir Vallastaden också den första bomässan där privata hem öppnas upp. De Vallastadsbor som öppnar dörrarna för besökarna gör det i ett rullande schema, en vecka i taget. Det går till exempel att få komma in i den prisbelönta villan ”House for Mother” trots att det är en privatbostad.

Konstnärer, arkitekter, stylister och studenter har skapat de 70-talet hemutställningar som visas i bostäderna. Dessutom pågår olika temautställningar kring ämnen som bland annat innovationer, resurseffektivitet och mobilitet. Ett exempel är Tekniska verkens temautställningen ”Drivkraft” som innehåller interaktiva installationer, kulvertbesök via VR, film, och ett visualiseringsbord. Den patentsökta infrastrukturkulverten samlar el, vatten, fjärrvärme, avlopp, fiber och sopsug i ett 1800 meter långt rör under hela stadsdelen.

a Vallastaden-fasad-6

För besökare från branschen hålls 80 föreläsningar och samtal med inbjudna talare, byggherrar och arkitekter som debatterar och berättar om sina erfarenheter från Vallastaden.

– Vi är angelägna om att Vallastaden 2017 ska bidra till diskussionen om bostadsbristen och bostadsbyggande. Därför har vi bjudit in alla som byggt i Vallastaden att hålla minst ett föredrag med efterföljande samtal, fortsätter Simon Helmér, ansvarig för Vallastaden 2017.

I programmet ingår även ett tredagars hackathon – East Sweden Hack – där temat är ”City of the Future”. En stadsodlingsfestival genomförs helgen den 16–17 september, då också en ny park med odlingslotter för de boende invigs.

Expot Vallastaden 2017 blir den största bomässan någonsin i Sverige, och slår därmed bl a Bo01 i Malmö och BoStad02 i Hammarby Sjöstad. Att ett 40-tal aktörer är med och bygger de första tusen bostäderna, är också det svenskt rekord i mångfald.

Fakta:
Vallastaden 2017 pågår i Linköping 2–24 september.
16 av 70 hemutställningar presenteras på vallastaden2017.se/utstallningar och uppdateras allt eftersom.
Branschprogram finns här vallastaden2017.se/alla-program
Branschbiljetterna har varit till försäljning ett par månader och några dagar är i princip utsålda.
Entrébiljetter för allmänheten finns från och med idag att köpa via vallastaden2017.se. Inträde till expoområdet kostar 100 kr. Barn under 16 år går in gratis.

Linköpings kommun är initiativtagare till bo- och samhällsexpot Vallastaden 2017. Tillsammans med två samarbetspartners, Linköpings universitet och Akademiska hus, startades projektet 2012. Linköpingsexpo är det kommunägda bolag som har till uppdrag att planera och genomföra bo- och samhällsexpot. Syftet är att skapa tillväxt och attraktivitet i Linköping och bidra till utvecklingen av svenskt samhällsbyggande. Huvudpartners är de kommunägda bolagen Tekniska verken, Stångåstaden, Sankt Kors, Lejonfastigheter, Nulink och Visit Linköping & Co. Totalt bygger 40 aktörer bostäder, lokaler, utemiljöer och infrastruktur i Vallastaden.

Foto: Ida Gyulai

Redaktionen