Nyheter

Sjöfartsmuseet Akvariet byggs om

Sjöfartsmuseet Akvariet i Göteborg kommer att byggas om med ett nytt akvarium, helt ny entré och bättre tillgänglighet. Det beslutade kommunfullmäktige på torsdagens möte 15 juni och ger kulturnämnden medel för att genomföra om- och tillbyggnaden.

– Museet har arbetat i 20 år för att få det här beslutet, säger Björn Varenius, museichef på Sjöfartsmuseet Akvariet. Vi påbörjade arbetet med att få till stånd en renovering redan 1997.

Sjöfartsmuseet Akvariet invigdes 1933 och är i stort behov av standardhöjande åtgärder som förbättrade publikflöden, bättre tillgänglighet samt förbättrad arbetsmiljö för personalen.

Ombyggnaden innebär bland annat att en ny entré öppnas upp mot Karl Johansgatan och att nya trappor och hissar installeras för att öka tillgängligheten. Ett nytt och toppmodernt akvarium om cirka 1100 kvadratmeter kommer att byggas under marknivå framför museet.

a sjofart

När ombyggnationen är klar kommer grönytorna i Gamla Varvsparken att vara större än idag. Ett nytt kafé kan sommartid ha uteservering i parken. Projektet har en budget om 100 miljoner kronor, exklusive externa bidrag.

– Vi är väldigt nöjda. I ett sådant här stort projekt måste man alltid göra prioriteringar och vi har planerat utifrån att det ska bli bästa möjliga upplevelse för våra besökare, säger Björn Varenius.

Bygget kommer ledas av fastighetsägaren Higab och planeringen pågår redan, men allmänheten kommer märka av detta först när museet stänger i september 2018. Museet kommer fortsätta att erbjuda publik verksamhet under tiden ombyggnaden sker med bland annat skolbesök, älvturer, stadsvandringar och digitala utställningar.

Målsättningen är att första spadtaget kan tas någon gång vid årsskiftet 2018–2019 och museet ska öppna igen i nytt och ombyggt skick under hösten jubileumsåret 2021.

–Jag är glad för den här stora satsningen på kulturen i Göteborg, säger Anna Rosengren förvaltningsdirektör i kulturförvaltningen.

– Museer är viktiga mötesplatser där alla är välkomna för upplevelser och nya kunskaper. Att Sjöfartsmuseet Akvariet nu kan växa och utvecklas är positivt för hela staden. Ett starkt kulturliv bidrar till att Göteborg blir en bättre stad att leva i, säger Anna Rosengren.

Bild: Higab/GAJD arkitekter

Redaktionen