Nyheter

Nästa steg i utvecklingen av Alby Centrum

Sedan tidigare finns omfattande planer på en förnyelse av Alby Centrum, som ägs av Botkyrkabyggen. Förändringen är ett led i att ytterligare förstärka Alby som en kreativ och dynamisk stadsdel med stark attraktionskraft. I dagarna går detaljplanen kring detta arbete ut för samråd.

Den innefattar bland annat möjligheten att bygga bostadshus med sammanlagt ett 100-tal lägenheter samt ett nytt stadsdelstorg.

– Det är glädjande att vi nu tar ytterligare ett stort steg i förnyelsen av Alby. Utvecklingen av våra stadsdelar är en mycket viktig del i bygget av nya Botkyrka, som inom fyra år innebär 4000 nya bostäder, nya hem, säger Ebba Östlin (S), kommunstyrelsens ordförande i Botkyrka.

a alby bild

Även Botkyrkabyggens vd, Chris Österlund, ser positivt på att arbetet nu går vidare.

– Det här är ett viktigt steg för att kunna utveckla Alby Centrum. De kvaliteter Alby redan har i kombination med de som tillkommer framöver tror jag kommer att attrahera en stor variation av människor.

Detaljplanen beräknas vara klar i maj nästa år och först därefter kan byggnation komma igång.

Redaktionen