Nyheter

EQT Ventures investerar 240 miljoner i BIMobject

EQT Ventures investerar 240 miljoner i BIMobject, den digitala utmanaren av den globala byggindustrin. Styrelsen för BIMobject AB har med stöd av bemyndigandet från årsstämman 2018 beslutat att genomföra en riktad nyemission om ca 240 MSEK till EQT Ventures-fonden (“EQT Ventures”).

Emissionen omfattar 7 757 588 nya aktier motsvarande 15 procent av aktiekapitalet före emissionen. Teckningskursen är 31 kronor per aktie. Efter genomförd nyemission kommer EQT Ventures att äga cirka 13 procent av BIMobject. Hjalmar Winbladh, Partner på EQT Partners och som leder EQT Ventures advisory team, avses ta plats i styrelsen. I samband med nyemissionen sker också vissa ägarförändringar i BIMobject.

Nyemissionen sker utan företrädesrätt för aktieägarna. Styrelsen motiverar avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt med att EQT Ventures är en strategiskt viktig och internationellt etablerad aktör som genom sitt kapitaltillskott möjliggör en fortsatt snabb expansion. Styrelsen anser att EQT Ventures strategi med industriella rådgivare är extra attraktiv då det tillför värdefull kompetens och erfarenhet som sammantaget bidrar till att öka värdet för BIMobjects aktieägare.

I samband med nyemissionen sker också vissa ägarförändringar i BIMobject. MOJO Capital One med Matthias Ummenhofer, köper sammanlagt 1,6 miljoner aktier i BIMobject varav 1 000 000 aktier säljs av Stefan Larsson (via Procedural Labs AB), 300 000 aktier av Sven Holmgren och ytterligare 300 000 aktier av Johannes Reischböck, till samma pris som i nyemissionen. Samtliga säljare är medlemmar i BIMobjects ledningsgrupp. Därtill säljer Abvent SA (där styrelseledamoten Philippe Butty är stor ägare) sammanlagt 666 666 aktier i BIMobject till samma pris som i nyemissionen och ställer ut köpoptioner på 1 333 334 aktier i BIMobject (med en löptid på 30 månader, på marknadsmässiga villkor) till investerarna Patrick Söderlund, spelpionjär och Chief Design Officer på Electronic Arts, och Johan Svanström, President på Hotels.com.

Nyemissionen tillför BIMobject cirka 240 MSEK (före transaktionskostnader) och omfattar 7 757 588 nya aktier motsvarande 15 procent av aktiekapitalet före emissionen. Teckningskursen är 31 kronor per aktie och har fastställts utifrån BIMobjects aktiekurs och är resultatet av en förhandling med EQT Ventures. Teckningskursen motsvarar BIMobject-aktiens stängningskurs den 9 juli 2018.

EQT Ventures är en riskkapitalfond uppbyggd runt några av Europas mest erfarna företagsledare. Fonden står för ett aktivt ägande där rådgivarna är medinvesterare och ligger nära företagets ledning redo att aktivt stötta. Kapitaltillskottet om ca 240 MSEK ska användas för att accelerera tillväxten av antal användare, nedladdningar och kunder på BIMobjects digitala plattformar. Tillväxten ska skapas dels organiskt genom ökade försäljningsinsatser på befintliga marknader dels genom fler samarbeten och fortsatt innovation. Därtill ska bolaget växa ytterligare via förvärv som förstärker och kompletterar existerande verksamhet alternativt öppnar nya marknader.

– EQT Ventures team har stor erfarenhet av att bygga globala teknikföretag och vi ser fram emot att följa utvecklingen av BIMobject, säger Hjalmar Winbladh, Partner och som leder EQT Ventures advisory team. Med teamets samlade kunskap kan vi tillsammans med EQTs industriella rådgivare bidra till BIMobjects utveckling och hjälpa till att skapa nytta för kunder och användare. Men också hjälpa till att bygga en global vinnare i en marknad som halkat långt efter i sin digitala utveckling.

– Vi är oerhört stolta över få göra den här affären. EQT Ventures är vårt förstahandsval. De ser potentialen i vår affärsmodell och ökar våra möjligheter att snabbt skala upp verksamheten. Med EQT Ventures samlade erfarenhet av att framgångsrikt bygga snabbväxande, internetbaserade globala bolag kommer vi att tillsammans kunna öka tillväxttakten och fokusera på rätt frågor. Med våra nya delägare tar vi ett stort steg mot vår vision att varje bygg- och inredningsprodukt i världen ska finnas i en digital version på våra plattformar, säger Stefan Larsson, vd och grundare av BIMobject.

– Samtidigt som EQT Ventures blir en betydelsefull aktieägare vill vi välkomna Hjalmar Winbladh till BIMobjects styrelse. Hans enorma erfarenhet av att utveckla teknikföretag kommer att bli till stor nytta för oss, säger Anders Wilhjelm, styrelseordförande, BIMobject.

Hjalmar Winbladh är Partner på investeringsrådgivaren EQT Partners och ansvarig för EQT Ventures-teamet och har varit en drivande kraft bakom affären tillsammans med Ted Persson, Operating Partner och Indra Sharma, Venture Lead.

Genom den riktade nyemissionen ökar antalet aktier i BIMobject med 7 757 588 aktier från 51 717 254 aktier till 59 474 842 aktier och aktiekapitalet ökar med 170 666,94 kronor från 1 137 779,59 kronor till 1 308 446,52 kronor, vilket resulterar i en andelsmässig utspädning för BIMobjects befintliga aktieägare om cirka 13 procent efter den riktade nyemissionen.

Procedural Labs AB (Stefan Larssons bolag) har, med förbehåll för sedvanliga villkor, åtagit sig att inte avyttra aktier i BIMobject (s.k. lock-up) under en period som upphör 24 månader efter nyemissionen.

Vinge är legal rådgivare till BIMobject i samband med nyemissionen.

På bilden:
Hjalmar Winbladh och Stefan Larsson.