Nyheter

Uppsalas största hotell valde ClimateMachines™

Hotellet ägs av Part Construction AB som här byggde sitt första koncepthotell med modulbyggda hotellrum.

Gemensamt intresse för modulanpassade lösningar

Part Construction AB äger sedan 2016 företaget Isolamin, som är Energy Machines leverantör av sandwishpaneler till ClimateMachines™ aggregat. I samband med lanseringen av modul- och enhetsaggregat såg Energy Machines tillsammans med Part AB en stor potential med ett samarbete av modulanpassade lösningar. Bygget av Arenahotellet blev deras första samarbetsprojekt där Energy Machines fick förtroendet att leverera ett ClimateMachines™ Modul 4000.

– Energy Machines hade inga svårigheter att matcha och överträffa det redan projekterade aggregatet gällande prestanda och storlek. Vi höll oss dessutom inom budget.
säger Anton Lundholm, VD Part Construction AB.

Energy Machines fick till uppgift att matcha det projekterade aggregatet med dubbla plattvärmeväxlare i metall, både gällande flöde, verkningsgrad och storlek. Resultatet blev ett lika litet aggregat med högre temperaturverkningsgrad, även vid väldigt låga flöden. Den totala installationskostnaden blev dessutom jämförbart lägre.