Nyheter

Robust industri 4G-router med högsta säkerhet inbyggd

Routern har fyra stycken Ethernet-portar och två stycken seriella portar (RS-232 eller RS-485) samt I/O-avslutningar som gör det möjligt att ansluta till exempel olika givare.

Routern har dubbla antennportar för extern antenn vilket ger en stabil anslutning till 4G-nätet, dessutom har routern dubbla SIM-kortsplatser med automatisk fail-over, om en operatör till exempel slutar fungera så växlar routern automatiskt över till en andra operatör. Routern har också dubbla spänningsmatningsingångar som gör att den kan växla mellan en primär och sekundär spänningsmatningskälla för ökad säkerhet

En annan fördel med den här routern är att den är gjord att fungera ihop med SATELs radioroutrar i privata radionät. Genom att konfigurera ett nät baserat på till exempel LTE som primär uppkopplingsväg och radio som sekundär uppkopplingsväg kan man bygga nät med upp till 99,999% säkerhet. SATEL XPRS, som lösningen kallas, kompletterar mobilnäten genom att tillföra ett pålitligt radionät med minimala stilleståndstider. Om en kommunikationsväg blir otillgänglig kan SATEL XPRS automatiskt stå för den överlevande kommunikationsvägen, omkopplingen sker helt automatiskt. Under ett strömavbrott orsakat av till exempel en storm kan ett sådant system klara flera dagar med hjälp av ett back-upbatteri.

Ett robust nät kan alltså byggas med LTE som primär uppkopplingsväg och om LTE-nätet går ner, ja, då finns radionätet där att ta över uppkopplingen där radionätet står för väldigt hög driftsäkerhet. Det är ju väldigt viktigt i industriella och framförallt infrastrukturapplikationer inom till exempel elkraft och vatten att ha en hög tillgänglighet. Framförallt i de situationer när det inte är sol och medvind ute, utan riktigt jobbigt väder och storm, då kan den här kombinationen verkligen löna sig.

Routern har metallkapsling, ett brett inspänningsområde och fungerar i de flesta miljöer.