Nyheter

Sveriges modernaste resort ska skapas i Kungens kurva

Huddinge kommun bjuder in exploatörer att lämna in idéer för att skapa Sveriges modernaste badanläggning, hotell och konferensanläggning i Kungens kurva.

– Vår vision är en helt ny typ av anläggning som ger semesterkänsla året runt med spa, wellness och restauranger, samtidigt som det ska finnas goda möjligheter till möten och konferenser. Genom idétävlingen vill vi hitta den exploatör som bäst kan skapa detta, säger Daniel Dronjak (M), kommunstyrelsens ordförande.

Den aktuella fastigheten heter Kvadraten 3 och finns mitt i Kungens kurva. Ytan är 32000 kvadratmeter. Varje år besöker cirka 30 miljoner människor Kungens kurva och Skärholmen, som idag är Skandinaviens största handelsområde. Redan nu har en omfattande förnyelse av området startat. Målet är en urban stadsdel där bostäder, kultur, service och shopping blandas. Redan 2021 kan närmare 10000 människor flytta in i drygt 4000 nya bostäder.

– Detta i kombination med infrastruktursatsningar som Förbifart Stockholm och Spårväg syd gör Kungens kurva till en av Stockholms mest expansiva stadskärnor, säger Daniel Dronjak (M), kommunstyrelsens ordförande.

a kk
Kommunen kommer anvisa marken till den exploatör som presenterar det bästa förslaget utifrån en sammanvägd bedömning av hur projektets vision uppfylls, referensprojekt, genomförbarhet och erfarenhet.

Förslagen ska vara inskickade till Huddinge kommun senast den 15 oktober.

Information om fastigheten och idéförutsättningar finns att ladda ner på huddinge.se/markanvisningar/

Informationsmöten hålls vid två tillfällen:
Tisdag 4 juli kl.15.00–15.45 i Almedalen, Strandgatan 9 (ingång Suppers entré)
Onsdag 23 augusti kl.15.00–16.00, Folkes, Sjödalstorget 1, Huddinge centrum

Huddinge har en ung befolkning och växer snabbt – med mer än 100000 invånare är Huddinge den största kommunen i länet efter Stockholms stad. Huddinge ligger bara 15 minuter från Stockholm C och kännetecknas av stark utveckling, unika naturmiljöer och ett mångsidigt näringsliv.

Illustration: Provins

Redaktionen