Inför badhusprojekt – beakta vilka effekter verksamheten kommer att ge

Badhus och andra badanläggningar har en bred samhällsfunktion. Tillgången på badhus har betydelse för friskvården och allmänhetens mående. Tillbyggnad eller nybyggnad av badhus ger fler tillträde till bassänger för simträning och motion