Construction Management (CM): Effektiva och hållbara byggprojekt

Samhällsbyggandet står under 2020-talet inför en omfattande omställning mot mer rationella processer, högre kvalitet och tuffare krav på hållbarhet. Även planprocesserna är förstås…