Armada Fastighets AB och SVEFAB mottagare av Egain Sustainable City Award

Första mottagare av Egain Sustainble City Award för Augusti 2019…