Tag: Byggnads ordförande Johan Lindholm är nu vald till ordförande för Europeiska bygg- och träarbetarefederationen