Nyheter

Uponor har brett sortiment inom dagvattenhantering

En strategi för hanteringen av dagvatten har blivit allt viktigare för kommersiella fastighetsägare och kommuner. Plaströrstillverkaren Uponor erbjuder magasin och brunnar för rening, fördröjning och lagring under mark, baserade på företagets traditionella plaströr.

 – Genom att kapa plaströr i grova dimensioner och svetsa på gavlar kan man åstadkomma magasin eller brunnar, allt beroende på om man vill ha dem till fördröjning, rening eller återanvändning, liggande i marken eller stående, säger Rickard Granath, produkt- och marknadsföringschef för dagvatten på Uponor Infra.

Inom området dagvatten tillhandahåller Uponor rör, brunnar, kassetter, tunnlar, magasin, regnbäddar och skräddarsydda sedimenteringsbrunnar med tillhörande delar. De kan vara anpassade som system för rening, flödesreglering, pumpning, magasinering och infiltration av dagvatten.

Produkterna tillverkas i PP och PE. Dagvattenrören är anpassade till det nordiska klimatet och har lång livslängd.

– Det här är det stora nu, säger Rickard Granath. Magasin, brunnar och anläggningar för att ta hand om dag- och regnvatten, skapa fördröjningslagring vid extra stora flöden och ombesörja sedimentering i väntan på vidare transport ut till recipient.

– För tio år sedan efterfrågades framför allt rör och brunnar, för två till tre år sedan ökade reningsprodukterna och nu ingår våra produkter i ökande omfattning som lösning på kommersiella fastighetsägares och kommuners dagvattenstrategier. Det är litet tillbaka till gamla tiders idéer om att spara och återanvända vatten.

Utnyttjar plats under mark

Plaströrstankar kan ha breddavlopp eller tömmas med hjälp av pumpsystem och kan förses med filtersystem. Plaströrstankar kan grävas ner och tillför därigenom ett stort värde när tillgänglig markyta behövs för andra verksamheter. Magasin, brunnar och rör för dagvattenbehov kan även byggas ihop i hela system.

Plaströrssystem kan byggas i dimensioner på upp till 3,5 meter i diameter i önskat långa längder och kan exempelvis placeras med 80 centimeters övertäckning under parkeringsplatser, där fastighetsägare eller VA-huvudmän behöver bygga upp stora reservvolymer. Enstaka tankar kan omfatta exempelvis 10- 20 kubikmeters volym eller upp till 5000 kubikmeter sammansatta i hela system.

Bland produkterna finns:

Uponor Smart Trap är en patenterad sandfångsbrunn för rening av dagvatten.

Filterbrunn renar både tungmetaller och olja.

Regnbäddar tar hand om vatten nära källan.

Vortex är en brunn som skräddarsys efter kundens önskemål.

Vault är dagvattenrening i rörmagasin.

Engagemang och passion

Uponor är en tongivande internationell leverantör av lösningar som transporterar vatten i byggnader och infrastruktur. Med våra system för säker distribution av dricksvatten, energieffektivt inomhusklimat och pålitliga infrastrukturlösningar omtänker vi vatten för framtida generationer. Med ett engagemang för hållbarhet och en passion för innovation utvecklar vi ny teknologi och system som bygger förtroende och berikar människors liv.

Uponor har cirka 3700 anställda i 26 länder i Europa och Nordamerika. Nettoomsättningen uppgick till cirka 1,1 miljarder euro år 2020. Uponor Corporation är baserat i Finland och noterat på Nasdaq i Helsingfors.

Bildtext Uponor magasin:

Magasin och brunnar för dagvatten kan grävas ner och spara värdefull markyta.