Nyheter

Uponor är först med plaströr i förnybar råvara

Plaströret Uponor Ultra Rib 2 Blue når upp till 70 procents reduktion av koldioxid genom att det i tillverkningen blandas i fossilfri råvara. Tillverkningsprocessen är annars identisk med tillverkningen av Uponor Ultra Rib 2, som lanserades redan 1999, men som nu uppgraderats och fått tillägget Blue i namnet.

Det är ett självfallsystem för transport av spillvatten.

– Råvaran är polypropylen, PP, framtagen med minst 55 procent förnyelsebar (fossilfri) råvara och redovisad genom så kallad massbalansering vid varje leveranstillfälle, säger Ulf Mineur, distriktsansvarig säljare på Uponor.

Sigtuna kommun och Sigtuna Vatten installerar de hållbara plaströren med hjälp av entreprenören SH Bygg i Uppsala i samband med utbyggnaden av logistikcentret Västra Rosersberg.

– Efter den första affären med Sigtuna är vi nu i vår på gång med ett andra projekt åt kommunen, som beslutat använda den här tekniska standarden, säger Ulf Mineur. Han nämner också kommande projekt tillsammans med Jönköpings kommun.

– Uponor är först med att tillverka fossilfria och mer hållbara plaströr, vilket säkerligen fler aktörer inom vår bransch också kommer att göra.

Det fossila avtrycket minskar med 50 procent i produkten jämfört med andra rör men kvaliteten är den samma. Specifikationen på produkten, egenskaper och prestanda, är de samma som på tidigare rör. De tillverkas i Uponors ISCC Plus-certifierade fabrik i Fristad norr om Borås. Certifieringen innebär bland annat att kunden får en deklaration på mängden fossilfritt material i leveransen av Ultra Rib 2 Blue. Markavloppsystemet har egenskaper som ligger långt över de väsentliga normalkrav som ställs i Norden. Rören uppfyller dubbla kraven i Nordic Poly Mark.

Även leveransen av Uponors rör sker hållbart med DSV-bilar som drivs med fossilfri råvara, faktiskt samma energiråvara som ingår i Uponor Ultra Rib 2 Blue-rören.

Engagemang och passion

Uponor är en tongivande internationell leverantör av lösningar som transporterar vatten i byggnader och infrastruktur. Med våra system för säker distribution av dricksvatten, energieffektivt inomhusklimat och pålitliga infrastrukturlösningar omtänker vi vatten för framtida generationer. Med ett engagemang för hållbarhet och en passion för innovation utvecklar vi ny teknologi och system som bygger förtroende och berikar människors liv.

Företaget fokuserar särskilt på fyra av FN:s 17 olika hållbarhetsmål, nämligen fokusområdena 6 om rent vatten och sanitet för alla, 8 om anständiga arbetsvillkor, 12 om hållbar konsumtion och produktion samt 13 om bekämpning av klimatförändringar.

Uponor har cirka 3700 anställda i 26 länder i Europa och Nordamerika. Nettoomsättningen uppgick år 2020 till cirka 1,1 miljarder euro. Uponor Corporation är baserat i Finland och noterat på Nasdaq i Helsingfors.

www.uponor.com/sv-se/infra

På bilden: Plaströret Uponor Ultra Rib 2 Blue läggs i Sigtuna.