Nyheter

Sh bygg, sten och anläggning AB utan avvikelse vid revision

Sh bygg, sten och anläggning AB har vid en revision och omcertifiering av ledningssystemet BF9K godkänts utan anmärkning eller avvikelse. Revisionen genomfördes vid projekten Sputnik vid GE Healthcare och Rosendal-Ulleråker i Uppsala.

Revisionen genomfördes i maj 2019 och genomlyste Sh bygg, sten och anläggnings arbete kring kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

Revisionen lyfter fram följande resultat:

Positiva iakttagelser:
Riskbedömning för verksamheten är riktigt bra
Bra resultat från kundundersökningar
Bra system för skyddsronder och interna avvikelser
Protokoll från ledningens genomgång är föredömligt
Beredskapscontainer innehållande brandsläckare, första hjälpen- och saneringsutrustning
Mycket god ordning i besökta projekt
Arbetsberedningar utförs föredömligt i besökta projekt

Förbättringsområden:
Kontrollera gärna vid interna revisioner av projekt/projektronder att samtliga projekt använder sig av samma mall för AMP/Miljö-Projekt- och Total kontrollplan.

– Vi är väldigt glada och nöjda med resultatet av revisionen. Det ligger helt i linje med hur vi jobbar. Vi arbetar ständigt och målmedvetet med att hålla yttersta kvalitet på våra arbeten, förbättra rutiner och ha goda relationer med våra kunder och samarbetspartners, säger Lars Svensson, vd för Sh bygg, sten och anläggning AB.

Vid revisionen besöktes två projekt – Sputnik vid GE och Rosendal Ulleråker VA.

Foto: Jeanette Hägglund