Nyheter

Sinf i Almedalen – Hur ska Sveriges småföretag klara kommande års ägarskiften?

Hela 40 procent av Sveriges småföretag har en företagsledare som är äldre än 55 år. Om företaget ska må gott i ett längre perspektiv är det viktigt att ha en realistisk framtidsplan innan ett ägarskifte genomförs. En central del i denna plan är att lösa företagarens egen framtida roll – något som i praktiken kan vara svårt att ta beslut om.

Torsdagen den 4 juli bjuder Svensk Industriförening Sinf in till ett seminarium i Almedalen om hur Sveriges småföretag ska klara kommande års ägarskiften. Seminariet leds av Sanna Arnfjorden Wadström, VD på Svensk Industriförening Sinf.

Många företagare skjuter på ägarskiftet och tänker att de känner sig friska och orkar ett antal år till. Men vad händer om företagsledaren blir sjuk och inte hinner lämna över? Det är inte helt ovanligt att företag blir lamslagna när företagsledaren har svårt att hålla samma tempo eller i värsta fall hastigt går bort.

En stor del av företagen med äldre ledare är familjeföretag. Att förbereda inför ett generationsskifte tar tid då det är en känslig process där det är viktigt att måna om företaget. Samtidigt är det stora och känsliga beslut, där effekten ofta blir att man skjuter frågorna på framtiden.

Bild: Georg Gyllenfjell