Nyheter

Två antagna planer för kvartersförtätningar på Teg och Haga i Umeå

Byggnadsnämnden i Umeå kommun  har antagit två detaljplaner som gäller förtätningar av kvarter på Teg och på Haga. Ena planen gör det möjligt med fem nya flerbostadshus längs Åkervägen på Teg. Den andra planen gäller ett kvarter längs Östra Kyrkogatan, i närheten av Hagaparken, där det blir möjligt att bygga ut befintliga hus eller bygga nya större hus. På en av fastigheterna blir det även möjligt att bygga gårdshus.

– I dessa två planprojekt har två fastighetsägare ansökt om nya detaljplaner för att utveckla sina fastigheter. I planarbetet har vi tagit ett större grepp och även sett hur fler fastighetsägare i kvarteren kan utveckla sina fastigheter om dem vill. På så sätt får vi ett bättre helhetsgrepp i planeringen ger fler fastighetsägare möjligheten att utveckla sina fastigheter med fler bostäder, säger Mikael Berglund (S), byggnadsnämndens ordförande.

Förtätningen längs Åkervägen på Teg
Längs Åkervägen på Teg blir det möjligt att bygga fyra nya flerbostadshus med långsidan mot Åkervägen. Ett hus blir möjligt att bygga bakom befintliga hus i anslutning till lekparken Fiskeparken. De nya husen styrs i utformning för att passa in i området. Bland annat är högsta byggnadshöjd 7 meter vilket motsvarar två våningsplan med möjlighet till att inreda vind. Fasaderna ska utföras i puts med samma färg som finns på huvudbyggnadernas trapphus.

Förtätningen mellan Östra Kyrkogatan/Fältgatan på Haga
På Haga gäller förtätningen ett område mellan Östra kyrkogatan, Hagagränd och Fältgatan. Här blir det möjligt att utveckla både befintliga och nya flerbostadshus. Byggrätten ökas och våningshöjden sätts till trevåningar. Det blir även möjligt med ett gårdshus i två våningar på en av fastigheterna närmast Hagaparken. Längs Östra Kyrkogatan ska rumshöjden i markplan vara minst 2,7 meter för att kunna användas som lokaler för verksamheter.
De båda detaljplanerna är antagna av byggnadsnämnden. I nästa steg kan de fastighetsägare som vill ansöka om bygglov och utveckla sina fastigheter.

Bilden:
Åkervägen på Teg till vänster. Kvarter vid Östra kyrkogatan på Haga till höger. Nya byggnader i ljust.
Bild: Umeå kommun