Nyheter

Ramirent Plc får förvärva Stavdal AB

Ramirent Plc har erhållit godkännande från Konkurrensverket att förvärva Stavdal AB. Så som meddelat den 8 april 2019 har Ramirent Plc tecknat avtal med Stavdal AB om ett förvärv, villkorat av Konkurrensverkets godkännande.

Detta har idag den 19 juni 2019 erhållits och förvärvet kan därmed slutföras.

– Förvärvet är helt i linje med vår strategi att bredda vår kundportfölj inom små- och medelstora kunder, växa inom produktkategorin lift samt att bli marknadsledande inom maskinuthyrning i Sverige. Vår vision är att erbjuda oslagbar service inom maskinuthyrning, vilket vi är ett steg närmare att nå genom våra nya medarbetare som bidrar med kompetens och erfarenhet, säger Erik Bengtsson, VD Ramirent AB.