Nyheter

Platser kvar på höstens YH-utbildningar inom bygg och fastighet

Trots att det snart är midsommar finns det fortfarande gott om alternativ för den som vill börja plugga redan i höst. Många av höstens eftergymnasiala utbildningar har redan stängt ansökan, men för den som är intresserad av en YH-utbildning inom bygg eller fastighet finns det fortfarande många utbildningar som tar emot ansökningar.

Här hittar du 70 utbildningar inom bygg och fastighet med restplatser:

https://www.yrkeshogskolan.se/hitta-utbildning/sok/?area=samhallsbyggnad&latest-filter=start&start=636975360000000000&clearing=1&query=&sort=name

Yrkeshögskolan (YH) är eftergymnasial yrkesutbildning skräddarsydda utifrån arbetslivets behov. Samtidigt som yrkeshögskolan nu når de bästa resultaten någonsin pågår en historisk storsatsning på fler utbildningar och utbildningsplatser i hela landet. Expansionen är den största sedan yrkeshögskolans start för tio år sedan och innebär att antalet utbildningsplatser kommer att öka med närmare 50% till 2022.

– Yrkeshögskolan är en populär utbildningsform delvis därför att 9 av 10 får jobb efter examen och för att det ingår väldigt mycket praktik i utbildningarna, säger Johan Lindahl pressansvarig på Myndigheten för yrkeshögskolan.

Praktiken inom yrkeshögskolan kallas för LIA som står för Lärande i Arbete och utgör en fjärdedel av utbildningarna inom yrkeshögskolan. Mer än hälften av de studerande inom yrkeshögskolan får jobb hos den arbetsgivare där de gjort sin LIA.

Även den som saknar formell behörighet kan bli antagen
För att bli antagen till yrkeshögskolan krävs ofta bara allmän behörighet från gymnasiet, men ibland kan det finnas särskilda förkunskapskrav uppställda. Det många inte vet är att det ibland går att bli antagen till en utbildning även om man saknar den formella behörigheten.

– Yrkeshögskolorna som sköter antagningen har möjlighet att anta sökande som de bedömer kommer klara utbildningen trots att de saknar rätt behörighet. Det går också att bli antagen om man t.ex. har praktisk erfarenhet och kompetens som motsvarar förkunskapskraven. Den som känner sig osäker kan ta kontakt med ansvarig yrkeshögskola för att reda på mer, förklarar Johan Lindahl.

Alla utbildningar inom yrkeshögskolan berättigar till studiemedel från CSN och nästan alla är avgiftsfria.

Antagningen sköts av respektive yrkeshögskola (utbildningsanordnare) men alla utbildningar finns samlade på www.yrkeshogskolan.se