Nyheter

Planarbete för drygt 100 nya lägenheter på Mariehems centrum i Umeå

På Mariehems centrum vill AB Bostaden bygga nya flerbostadshus för i första hand seniorboenden. Totalt handlar det om ett tillskott på drygt 100 lägenheter. I arbetet med detaljplanen kommer planavdelningen i Umeå kommun ta ett större grepp för området. Fler fastighetsägare ska få möjlighet att vara med och trafiksituationen ska ses över.

– Mariehem växer och utvecklas och här har vi en yta i ett centralt läge, med närhet till service, som är lämplig att utveckla med fler bostäder. Men trafiksituationen i området mellan Coop och ICA på Mariehem fungerar inte bra i dagsläget. När området fortsätter att utvecklas med fler bostäder och fler människor känns det viktigt att vi i planarbetet kan hitta en bra lösning för trafiksituationen, säger Mikael Berglund (S), byggnadsnämndens ordförande.

På delar av parkeringsytan och tomtmarken framför Coop vill AB Bostaden bygga två grupper av hus med lägenheter i olika storlekar. En av byggnaderna placeras ut mot Mariehemsrondellen och en lägre byggnad närmare Mariehems Centrum.

Förutom ett tillägg om att även ta med trafiklösningen mellan Coop och ICA valde nämnden, efter ett yrkande från Vänsterpartiet, att även göra ett tillägg om att erbjuda närliggande fastighetsägare att ingå i planarbetet. Syftet med det är att ta ett större helhetsgrepp för området. Även ny gång och cykelväg mot de nya bostadskvarteren på Olofsdal ska prövas i detaljplanen för att skapa en gen koppling mellan stadsdelsområdena.

Upprättandet av detaljplanen beräknas påbörjas första kvartalet 2021 och planen beräknas antas första kvartalet år 2022.

Skiss: LINK arkitektur