Nyheter

Congrid expanderar i Storbrittanien

Congrid, den finska byggkvalitets- och säkerhetsprogramvaran, offentliggjorde idag sin expansion i Storbritannien och utnämningen av Daniel Hunt som brittisk Regionchef. Congrid mobilappen introducerar nya nivåer av öppenhet och kommunikation för säkerheten och kvaliteten på byggprojekt och hjälper till att leverera nolldefektbyggnader till kunder.

Congrid är verksam i Sverige och marknadsledande i Finland, med 60% årlig omsättningstillväxt och alla landets stora byggföretag använder plattformen, inklusive WSP,YIT, NCC och PEAB, och nu ställer Congrid in siktet på Storbritannien. Congrids molnbaserade system riktar sig till projektledare och kvalitetschefer hos byggföretag som är involverade i olika projekt, inklusive bostäder, kontor, sjukhus och skolor.

Congrid är designad för att minska branschens beroende av manuella pappersbaserade arbetsflöden genom att digitalisera projektledning och dokumentation på plats. Congrid används för att hantera säkerhets- och kvalitetsinspektioner, dokumentation av fel och brister och övervakning av framstegen i varje arbetsfas i realtid, allt i samma app.

Detta  tillvägagångssätt gör det möjligt för byggföretag att involvera sitt entreprenörsnät I kvalitetssäkrings- och säkerhetshanteringsprocessen utan några extra kostnader. All information lagras i molnet. Med hjälp av detaljerade planer som möjliggör en korrekt lösning av eventuella problem och efterföljande övervakning säkerställs att alla fel är fixade.

Fördelarna inkluderar ökad öppenhet och bättre kommunikation mellan byggföretag och deras entreprenörer, förbättrade säkerhetsnivåer, minskade kvalitetskostnader, leverans av nolldefekter och mer effektiva sätt att arbeta på plats. De insamlade uppgifterna möjliggör detaljerad övervakning och. rapportering om eventuella problem som behöver uppmärksammas

– Vi strävar efter att ta med vår expertis och kunskap till den brittiska marknaden och introducera nya, smartare arbetssätt relaterat till säkerhet och kvalitet i byggandet. Vårt tillvägagångssätt ger den brittiska byggbranschen en bättre förståelse för vad som har byggts och hur det byggts, förklarar Timo Makkonen, VD för Congrid.

– Hela industrin behöver ändra sin inställning till kvalitetsarbete – kvalitet är allas ansvarsområde. Vår programvara gör det möjligt för alla berörda parter att delta och ta ansvar för kvaliteten och säkerheten. Vad vi har upplevt är att kvalitet, har blivit mycket mer prioriterat och användare av vår programvara letar efter sinnesfrid, för att bättre kunna hantera hur en konstruktion har byggts och ha lagrad information för att visa detta.

Congrids första brittiska utnämning ser Daniel Hunt bli brittisk Regionchef, ansvarig för nyförvärv av kunder samt nyanställning av ytterligare personal 2019. Storbritannien är det första landet som Congrid expanderar till utanför Norden. Framtida produktutvecklingar inkluderar nya datavisningsverktyg för att utöka vad användarna kan lära av deras kvalitets- och säkerhetsdata.

Om Congrid: 

Congrid grundades 2013 av ett team byggprojektledare som blivit frustrerade med användandet av penna, papper och Excel-filer för att hantera kvaliteten och säkerheten på byggarbetsplatser. Congrids molnbaserade programvara erbjuder användarna en plattform för hantering av kvalitets- och säkerhetskontroll vid alla byggprojekt, vilket minskar kvalitetskostnaderna, förbättrar säkerheten och maximerar produktiviteten på byggplatsen. Kunderna är stora byggutvecklare, byggföretag, entreprenörer samt deras underleverantörer i Norden.

Bild: Lukas Bieri