Nyheter

Sagan om de två tornen blir snart verklighet

Göteborgs högsta kontorsbyggnad ska även bli en profilbyggnad för friskare arbetsmiljö. Snabbt framväxande Gårda Vesta utformas nämligen för största möjliga välbefinnande hos hyresgästerna, med Skatteverket först på plats.

Stans första WELL Building-certifierade byggnad ritas av White på uppdrag av Platzer och PEAB.

– Som arkitekt strävar man alltid efter att skapa miljöer som hjälper människor att må bra. Den här nya certifieringen hjälper oss att lägga ribban ännu högre, konstaterar Lars Olsson och Åke Johansson som båda arbetat i projektet sedan 2010.

Med sina två torn blir Gårda Vesta landmärket och den norra utposten i det nya resliga Gårda, stadsdelen som bytt skepnad från förra seklets fabriksmiljöer till framtidens kreativa kontorskluster. I kvarteren växer ytterligare tre höghus fram, men i Gårda Vesta är det graden av trivsel och hälsa som smäller högre än fastighetens 94 meter.

Känslan av omtanke kring både kropp och själ ska sitta i väggarna för de cirka 1 800 personer som ska befolka det nya kontorshuset.

Att certifiera byggnader är inget nytt, och de flesta nya hus brukar vara miljöklassade enligt något av de mest förekommande systemen Breeam, LEED eller den svenska Miljöbyggnad som samtliga fokuserar på miljö och hållbarhet.

Göteborgs första WELL Buildning
WELL Building är helt och hållet inriktad på trivsel och hälsa på arbetsplatsen. På bara fem år har det blivit den främsta standarden för byggnader och inredningar som främjar människors hälsa och välbefinnande.

Idag finns det drygt hundra WELL-certifierade byggnader i världen, och Gårda Vesta blir den första i Göteborg. Certifieringen omfattar tio områden: luft, vatten, kost, ljus, ljud, rörelse, temperatur, material, sinne och gemenskap.

– Det är sådant som arkitekter är vana vid att jobba med, men här får vi konkret stöd som gör det lättare att argumentera och förklara våra lösningar. Det ger validitet åt vad vi sysslar med och hjälper oss att
arbeta systematiskt med utformningsfrågor som vi annars gör intuitivt,  förklarar Lars Olsson som ser fram emot fler uppdrag med WELL-certififering.

Gott om plats för öppna mötesplatser
Gårda Vesta är tänkt som en tydligt markerad avslutning av stadsdelen Gårda i norr, med två höga hus som matchar Gothia Towers i söder. Läget invid E6 tas tillvara med anslående byggnader som agerar både ”skyltfönster” och skyddande barriär mot trafiken på leden. De bägge tornen (25 respektive 14 våningar) och den sammankopplande lågdelen bildar tillsammans en ensemble byggnader med tydligt uttryck och karaktär.

Själva byggrättens yta är begränsad, och arkitekterna från White har valt att spara så mycket utrymme som möjligt på marken. I stället för att maxa tomten med bebyggelse pressas husen upp mot leden för att kunna åstadkomma attraktiva friytor och öppna mötesplatser med ljus, luft och grönska.

– Att avstå från att utnyttja hela markytan är vår idé om att vara generös mot de som ska
arbeta och leva i Gårda Vesta, förklarar Åke Johansson. Det har aldrig varit något egenvärde att bygga högt och häftigt, men det fungerar utmärkt att gå upp i höjd och därmed ge människorna i kvarteren ett nytt torg.

Solig oas och grönskande terrass
I den för övrigt täta stadsdelen blir torget en öppen oas i soligt söderläge med fina trädplanteringar och både café och restaurang i bottenplan. Genom att flytta fram byggnadens sex våningar höga sockel markeras torgrummet tydligt och inbjudande även för besökare och anställda från andra verksamheter i närheten. En lösning helt i linje med ambitionen att skapa attraktiva entré- och mötesplatser både utomhus som
inomhus.

Den kanske största attraktionen i projektet är den vidsträckta grönskande terrassen på våning 8, som breder ut sig mellan de två tornen med möjlighet till en fikapaus med sol på näsan, after work med kollegorna eller rentav att flytta ut jobbet till en arbetsplats under bar himmel.
Torget är också entrén till kontor och andra verksamheter i Gårda Vesta.

Modern hyllning till historiska anor
Även utseendemässigt sticker Gårda Vesta ut i sitt rustika uttryck. Med inspiration från platsens historia valde arkitekterna cortenstål som är både hållfast och underhållsfritt – det rostar vackert men långsamt och med bibehållen styrka. En särskild kvalitet är cortenets förmåga att skifta utseende över tid. Det åldras med värdighet. På de nya kontorshusen får stålet sällskap med stora mängder glas i en fasad som signalerar
associationen till forna tiders fabriksmiljöer på Gårda. Det nya lyfter på kepsen för det gamla.

Just känslan av gedigna material har varit en bärande idé genom arkitektarbetet med Gårda Vesta, där byggets olika komponenter lyfts fram och exponeras. Även interiört återfinns cortenstålet i form av en trappa i den stora ljusgården, och de två glidformsgjutna trapphusen får behålla sin levande yta med tydliga spår av brädor.

– Det är alltid roligt att få jobba med material som har stark karaktär, tycker Lars Olsson. Rätt hanterat kan det lyfta helheten.

Lokaler för både kropp och själ
Kärnan i Whites arbete med Gårda Vesta kan summeras som att skapa en flexibel och enkel grundstruktur som är mångsidigt användbar och ger en god arbetsmiljö. Målet är attraktiva och kreativa arbetsplatser som passar för ett aktivitetsbaserat arbetssätt – fjärran från de slutna rum och lådor som kännetecknat de flesta kontor det senaste århundradet. Med tunga aktörer som Skatteverket och Länsförsäkringar i spetsen blir Gårda Vesta en storskalig representant för öppna och mer samarbetsvänliga kontorsmiljöer.

I Whites uppdrag ingår även att i samråd med hyresgästerna anpassa de olika kontorslokalerna så att de bäst motsvarar verksamhetens och medarbetarnas behov.

FAKTA:
• Projektering påbörjades under hösten 2016.
• Total yta blir 27 000 kvadratmeter kontor samt restaurang och garage.
• Garaget har 56 bilplatser och cirka 300 cykelplatser samt omklädningsrum och
duschar.
• Skatteverkets regionkontor lämnar Rosenlundsplatsen och blir största hyresgäst
i Gårda Vesta med ca 16 000 kvadratmeter kontor.

WHITES TEAM:
Sakkunnig, ansvarig arkitekt parallellt uppdrag: Åke Johansson
Ansvarig arkitekt, systemhandling och bygghandling: Lars Olsson
Uppdragsledare/handläggare: Johan Rydell
Medverkande:
Kristina Olsson
Arya Azadrad
Rikard Stenlund
Ana Romano
Linda Ericsson
Anders Åkeflo
Yara Karkouh
Miljöspecialist: Maria Glädt
Landskapsarkitekt: Lena Osvalds

Bild: White