Nyheter

Här blir det rökfritt i Umeå centrum

Tekniska nämnden har beslutat om en rökfri zon i Umeå centrum enligt karta. Förvaltningen får i uppdrag att samråda med aktörer i centrum om behovet av exempelvis rökrutor inom zonen.

Från och med 1 juli blir det fler rökfria miljöer i Umeå kommun. I och med den nya tobakslagen som Riksdagen beslutat om, kommer rökförbud att införas på exempelvis uteserveringar, allmänna lekplatser och inhägnade idrottsanläggningar.

Nu är det bestämt hur detta ska hanteras i Umeå centrum. Skyltar kommer att sättas upp för att visa var rökförbudet gäller.

– Inom det här området bedömer vi att det är så många entréer, så för att göra det enkelt och tydligt för medborgarna och aktörer i centrum har vi valt att göra en större sammanhållen zon, säger Lena Karlsson Engman (S), tekniska nämndens ordförande.

Bakgrund
Den nya tobakslagen ska underlätta för icke-rökare samt för personer med astma och allergier att kunna vistas i offentliga lokaler utan att utsättas för tobaksrök. Den är också till för att minska rökningen samt att motverka att barn och ungdomar börjar röka. Rökförbudet omfattar även elektroniska cigaretter, vattenpipor och örtprodukter för rökning. Platser där rökning är förbjuden kallas för rökfria miljöer.

Platser som det kommer att råda rökförbud på från och med första juli är bland annat:
• lekplatser
• Inhägnade idrottsanläggningar
• lokaler för hälso- och sjukvård
• kollektivtrafik och väntsalar – ex. tågperronger, busshållplatser
• restauranger, caféer och serveringar
• lokaler för offentlig verksamhet
• andra lokaler dit allmänheten har tillträde såsom butiker, bibliotek, biografer och teatrar.

Den som äger eller disponerar lokalen ansvarar för att rökförbudet följs och ska markera var rökning är respektive inte är tillåten. Om du störs av rökning i en lokal eller på en plats som ska vara rökfri ska du ta upp det med innehavaren. Om det inte blir någon förändring kan du vända dig till kommunens miljö- och hälsoskydd som har tillsynsansvaret för att tobakslagen följs.

Bild: Umeå kommun