Nyheter

Jonathan Bexelius blir ny CFO i Atella Fastigheter

Jonathan Bexelius kommer tillträda tjänsten som Chief Financial Officer (CFO) i Atella Fastigheter den 15 augusti med ansvar för ekonomi- och finansfrågor och kommer att ingå i Atella Fastigheters koncernledning. Jonathan ersätter tidigare CFO Emelie Gentele.

Jonathan har en kandidatexamen från Lunds Universitet och en magisterexamen från Luleås Tekniska Universitet. Jonathan kommer närmast från TK Development där han arbetade som ekonomichef och var tidigare auktoriserad revisor på EY i 11 år.

– Det är mycket glädjande att få välkomna Jonathan till Atella Fastigheter. Vi har en spännande tid framför oss där Jonathans erfarenhet och kompetens inom finansiering blir ett viktigt tillskott till vår fortsatta utveckling. Jag vill också rikta ett stort tack till Emelie Gentele som gjort en fantastisk insats under sin tid på Atella, säger Lucas Lihnell, VD Atella Fastigheter AB.

– Jag ser denna tjänst som en väldigt spännande och rolig utmaning. Jag hoppas att jag med mina erfarenheter ska kunna bidra till att Atella utvecklas i tilltänkt riktning”, säger Jonathan Bexelius.