Nyheter

A Working Lab – Sveriges intelligentaste byggnad

Kontors- och innovationsarenan A Working Lab står snart klar vid Johanneberg Science Park på Chalmers i Göteborg. I fokus för dagen är också de totalt 16 innovationsprojekt som pågått under hela bygget med huset som testbädd och som resulterat i att vi har skapat landets mest intelligenta byggnad.

I nära samarbete med RISE, ÅF, Byggdialog, Chalmers, Chalmersfastigheter, IVL, Johanneberg Science Park och FOG Innovation har Akademiska Hus utvecklat A Working Lab – en helt unik plats för innovation som utmanar det traditionella och laborerar med framtidens kontor och lärandemiljöer där akademi, näringsliv och samhällsaktörer möts.

I september flyttar de första hyresgästerna in i de nära 12 000 m2 stora lokalerna.

1. Energi- och resurseffektiva teknikerI A Working Lab testas PCM-teknik för lagring av kyla, elförsörjning med DC-nät och solceller. Huset är också en del av den digitala energihandelsplatsen FED och fungerar som testbädd i EU-projektet IRIS.

2. Infrastruktur och digitalisering
Vad betyder digitaliseringen för fastighetsbranschen? Mycket händer redan nu men vilka möjligheter och utmaningar väntar? A Working Lab har en digital infrastruktur som är redo att leverera framtidens digitala fastighetstjänster.

3. Nya miljöer för lärande och arbete
Hur skapar man möjligheter för människor att tänka nya tankar, mötas och göra tillsammans? I A Working Lab ryms ett helt nytt koncept för samverkan. Miljöer som Learning Lab, Makerspace, Co-working och Mellan-rummets utemiljö möjliggör nya flexibla arbetssätt.

4. A Working Lab – ett kontorshus i trä
En av samhällets stora utmaningar är att bygga hållbart med minskad klimatpåverkan, där trä växer som byggmaterial även för större byggnader. I A Working Lab har vi utforskat hur vi kan nyttja träbyggandets styrkor och begränsa svagheterna så mycket som möjligt. Till exempel är stommen byggd helt utan vädertält och olika akustiklösningar har utforskats för optimala ljudmiljöer.

Bild: Akademiska Hus