Nyheter

VD-skifte i Hifab Oy

Från och med den 4 juni 2019 övertar Kent Strand det fulla ansvaret som verkställande direktör för Hifab Oy.

Hifab Oy är ett dotterbolag inom Hifabkoncernen och är sedan 30 år specialiserat på biståndsfinansierade uppdrag inom energisektorn, framförallt inom transmission, distribution och landsbygdselektrifiering. Bolaget är verksam i länder så som Moçambique, Tanzania, Uganda, Etiopien och Bangladesh.

Kent Strand har varit vice verkställande direktör sedan augusti 2016 och har tillsammans med verkställande direktören, Vesa Kurkela, drivit verksamheten. I samband med VD-skiftet övergår Vesa Kurkela till uppdragsverksamheten inför kommande pensionering.

– Vi är mycket glada att Kent Strand nu tar det fulla ansvaret för verksamheten och önskar honom lycka till med bolagets fortsatta utveckling, säger Patrik Schelin, CEO Hifab Group AB.

Kent Strand är 49 år gammal och utbildad elingenjör. Han har under hela sitt yrkesliv varit verksam inom kraftsektorn, både i Finland och utomlands. Kent har varit anställd på Hifab Oy sedan 2011.

Bilden:
Kent Strand.