Nyheter

DEA StatiCa samarbetar med Hilti

Hilti Group och IDEA StatiCa har ingått ett mjukvaruavtal med fokus på att förbättra arbetsflödet vid anslutningen mellan stål- och betongkonstruktioner med tillhörande betonginfästningar, med hjälp av komponentbaserad FEM-analys (CBFEM).

Som en följd av företagens samarbete, har man tillsammans förbättrat arbetsflödet, produktiviteten och säkerheten i byggnadsprojektering.

Den nya programvaran hjälper konstruktörer att utföra avancerad dimensionering av fotplåt, svets och avstyvningar med FEM-analys.

Oliver Glockner, Head of Application Software Product Management på Hilti, säger:

– We see that connections and anchoring, as well as workflows, are getting more and more complex. We support structural engineers with the latest analysis technology to further help them improve their speed, accuracy, and processes.

För att lösa dagens och framtidens utmaningar med stål- mot betongkonstruktioner krävs ett nytt fundamentalt tillvägagångssätt för analys. Hiltis kunskap kring infästningar mot betong samt mer än 10 års erfarenhet av utveckling av programvara tillsammans med IDEA StatiCas kunskaper inom ståldimensionering och FEM-analys, har en helt unik lösning på problemet utvecklats.

Det nya tillvägagångssättet grundar sig på en tillförlitlig FEM-programvara med väldigt exakta materialmodeller samt helt unika ingångsvärden, för att kunna definiera betonginfästningars beteende för realistisk dimensionering, av hela knutpunkten. Utöver detta, har båda företagen arbetat tillsammans för att lösa utmaningar i dagens dimensioneringsprocess såsom överföring av multipla lastkombinationer, tillförlitliga antaganden vid dimensionering av styv eller ej styv fotplåt och förbättrat arbetsflödet.

Tidig involvering och återkoppling från programanvändare ger ytterligare stöd för förbättringarna i programvaran:

Marianne Johannsson, Structural Engineering Manager på Balco Group, säger:

Dimensionering av en fotplåt kan ta upp till 4 timmar och ytterligare 2 timmar för rapportsammanställning. Med PROFIS Engineering kan vi halvera den tiden. Vi har väntat på det här!”

Per Jørstad, Structural Engineer på Sweco, säger:

Vi kan spara upp till 50% av vår tid – från 2–6 timmar till 1-2 timmar – bara genom att kunna utföra kontrollen i en och samma programvara.

Bild: Gerd Altmann