Nyheter

Ömangruppen i Ljungby flyttar till nya lokaler

Ömangruppen växer och fortsätter att satsa i Ljungbyområdet. Från och med juni 2019 är företaget på plats i nya lokaler på Märta Ljungbergsvägen 60 i Ljungby.

– När du samarbetar med oss på Ömangruppen kan du alltid räkna med personlig service. Vi flyttar nu till nya, större lokaler i Ljungby, för att kunna fortsätta växa i regionen och för att bli ännu mer tillgängliga för våra kunder, säger Patrik Lyckman, filialchef på Ömangruppen.

Ljungby kommun på plats 111 Energiindex
Ömangruppens Energiindex som presenterades i mars 2019 rankade Sveriges kommuner utifrån hur mycket energi kommunens fastigheter använde per invånare under 2017. Där hamnade Ljungby på plats 111 i landet, med en genomsnittlig energianvändning på 13,2 MWh per person under 2017, vilket innebar en liten minskning från året innan. Ale kommun toppade indexet och hade lägst energianvändning i landet med 6,7 MWh per invånare under samma år.

– Det finns stora skillnader mellan olika kommuner, vilket visar på potentialen att minska energianvändningen i fastigheter. Genom att se till helheten och justera hur de olika delarna i energisystemet fungerar tillsammans kan man minska energianvändningen i en fastighet med omkring 40 procent, berättar Patrik Lyckman.

Bilden:
Ömangruppens nya lokaler i Ljungby.
Foto: Ömangruppen