Nyheter

Framtidens fossilfria energisystem

Fastigheters energianvändning står för 40% av världens fossila utsläpp. Det kan vi ändra på redan idag. Den 11 juni i Göteborg presenterar Energy Machines lösningarna som ger både miljömässiga och ekonomiska vinster till fastighetsägare runtom i Sverige.

Välkomna till Dome of Visions på Lindholmen, en visionär mötesplats för samtal kring en hållbar framtid där energisystemingenjörerna Hanna Andersson och Martin Stålnacke berättar hur fastighetsägare kan nå klimatneutralitet med nästa generations geoenergi och luftbehandling.

Energy Machines integrerade energisystem konverterar energi lagrad i marken till värme, kyla och tappvarmvatten utan att orsaka fossila utsläpp. Man visar konkreta exempel från sjukhus, köpcentra, bostadsområden och kontor där man hjälper svenska fastighetsägare att uppnå sina höga klimatambitioner. Dessutom sparar de pengar när energin cirkuleras, återvinns och lagras i byggnaden över hela året.

Tisdag den 11 juni
Kl 07.30-09.00
Dome Of Visions, Lindholmsplatsen i Göteborg