Nyheter

Telinekataja köper ABAB Sverige AB och expanderar till Sverige

Nordens största leverantör av byggnadsställningar och väderskyddslösningar Telinekataja Oy har köpt det svenska företaget ABAB Sverige AB:s hela affärsverksamhet. Snabbt växande ABAB sysselsätter 50 yrkeskunniga personer inom ställningsbranschen.

Det svenska företaget, med en omsättning på cirka 90 miljoner kronor, sysselsätter dessutom tiotals underentreprenörer. Telinekataja, som sysselsätter 260 personer och sammanlagt upp till 700 yrkeskunniga inom ställningsbranschen, söker tillväxt på den växande svenska marknaden för ställningar och väderskydd.

ABAB verkar i de kraftigt växande upptagningsområdena i Stockholm och Gävle och erbjuder ställnings- och väderskyddslösningar för såväl byggverksamhet som industrin. Bland ABAB:s kunder finns stora företag som Stora Enso och Peab.

– Med företagsköpet expanderar vi vår verksamhet till Sverige. Köpet ger oss nya möjligheter att söka tillväxt på den omfattande marknaden för ställningar och väderskydd i Sverige. ABAB är känt som ett företag som värdesätter kvalitet, personal och kunder och har upplevt en kraftig tillväxt under de senaste åren, berättar Markku O. Kataja, VD och styrelseordförande för Telinekataja.

– I egenskap av familjeföretag har vi en gemensam värdegrund och jag är övertygad om att detta kommer att göra vårt samarbete smidigare. ABAB:s ledning och personal fortsätter i företaget som tidigare. Vi förenas även av en strävan efter att utvecklas och uppnå en hög kundtillfredsställelse.

Stor tillväxtpotential för ställnings- och väderskyddslösningar
Telinekataja har en marknadsandel på över 30 procent i Finland och har även verksamhet i Estland och Ryssland. Telinekatajas omsättning uppgår till över 750 miljoner kronor och ABAB ses som en möjlighet att nå en kraftig tillväxt även på den svenska marknaden.

– Vi är övertygade om att vi tack vare det här köpet kan erbjuda även våra stora kunder bättre service än tidigare. Vårt mål är att bli ett av de fem största företagen inom vårt affärsområde i Sverige. Telinekataja har över 50 års erfarenhet av attförverkligakrävande ställnings- och väderskyddslösningar. Vi strävar efter att fortsätta förbättra kvaliteten samt att erbjuda även stora kunder allt mer heltäckande ställnings- och väderskyddslösningar med tillhörande tjänster. I vår verksamhet har vi alltid fokuserat på att bygga upp ett kompetent team och nu förstärks det bland annat med teknisk kompetens och planering på toppnivå, säger Kim Lund, VD för ABAB.

– Sveriges marknad för ställningar och väderskydd är mångdubbel jämfört med marknaden i Finland, vilket innebär en enorm tillväxtpotential. Vi fattade beslutet om företagsköp efter en omsorgsfull kartläggning. Vi är övertygade om att vi kan nå ännu större framgångar tillsammans med de kompetenta medarbetarna hos ABAB, säger Heikki Rönkä, chef för Telinekatajas internationella affärsverksamhet. Vår yrkesskicklighet håller hög klass även i en internationell jämförelse. Till Sverige för vi med oss kunnande för både byggverksamhet och industri. Nu erbjuder vi våra internationella kunder en ännu mer heltäckande service i fyra olika länder.