Nyheter

Grön tankesmedja får god akustik med Troldtekt designlösningar

Troldtekt AB har ingått ett samarbete med den gröna tankesmedjan Fores, som i Sverige bygger broar mellan politiker, näringsliv och forskning inom hållbarhet. Enligt vd i Fores, Mattias Goldmann, matchar Troldtekts akustiktak och -väggar tankesmedjans filosofi.

I så väl den offentliga debatten som på konferenser, seminarier och i publikationer utmärker sig Fores som en central aktör när det handlar om hållbarhet i Sverige. Som ett led i ett nytt samarbete med Troldtekt har tankesmedjans huvudkontor i Stockholm fått ett flertal designlösningar från Troldtekt monterade i taket och på väggarna.

Akustikplattor från Troldtekt är gjorda av 100 % naturliga material; trä och cement, och det är noggrant dokumenterat hur lösningarna bidrar till hållbart byggande, bland annat genom den internationellt erkända Cradle to Cradle-certifieringen.

Vid Fores bidrar de nya Troldtekt akustiktaken och -väggarna dels till att skapa en god akustik under de många möten och arrangemang som hålls i lokalerna, dels till att ge stöd åt den berättelse som genomsyrar hela Fores kontor. Här ska allt, från stolar till mattor och tak, signalera hållbarhet, berättar tankesmedjans vd Mattias Goldmann.

– Vi på Fores är imponerade av Troldtekt eftersom man använder gran som växer i Norden och är ett biologiskt råmaterial, eftersom produkten är Cradle to Cradle-certifierad och eftersom Troldtekt till och med använder 100 procent vindkraft i produktionen, berättar Mattias Goldmann i en ny film om samarbetet.

Bättre samtal ger bättre beslut
Med kombinationen av många människor i byggnaden, hårda stengolv och stora fönsterpartier finns ett stort behov av god akustik på Fores-kontoret. Och här gör designlösningarna från Troldtekt en markant skillnad.

Som en del av akustiklösningen har Fores på flera platser i taket fått sin logga CNC-fräst i Troldtekt-plattorna. På så vis blir gästerna alltid påminda om var de är när de lyfter blicken.

– Men det absolut viktigaste är den höga graden av hållbarhet, och att vi med bättre akustik får bättre samtal och därmed bättre beslut, säger Mattias Goldmann.

I linje med verksamhetsstrategin
För Troldtekt har det varit naturligt att ta möjligheten till ett samarbete med Fores. Vd Peer Leth utvecklar:

– Fores bidrar på ett sakligt och engagerat sätt till att sprida hållbarhet och cirkulär ekonomi, vilket är en central del av vår verksamhetsstrategi. Med samarbetet får vi samtidigt möjlighet att visa upp våra lösningar inför de många opinionsbildare och experter inom hållbarhet som besöker Fores.

Samarbetet med den gröna tankesmedjan är bara ett av de initiativ inom samhällsansvar som Troldtekt har sjösatt i Sverige och Tyskland.

Bilden:
Fores huvudkontoret med Troldtekt akustiktak.
Copyright© Troldtekt A/S