Nyheter

Starka säljer C Holmqvist

Som ytterligare ett steg i koncernens strategi att koncentrera verksamheten kring dess kärnområden säljer Starka nu golventreprenadverksamheten C Holmqvist Entreprenad.

Försäljningen av entreprenadverksamheten föranleddes av höstens avyttring av koncernens fabriksbetongverksamhet, då Betongindustri AB övertog fabriksbetongstationerna i Kristianstad och Södra Sandby.

Affären innebär ytterligare fokus på koncernens kärnområden inom prefabricerade betongelement, VA, markprodukter och stödmurar.

Köpare är Christian Holmqvist, som har drivit entreprenadverksamheten sedan den förvärvades år 2011.