Nyheter

Helsingborgs stads utmärkelse till föreningen Vi älskar Valhalla

Helsingborgs stads utmärkelse till minne av Gisela och Oscar Trapp 2019 tilldelas föreningen Vi älskar Valhalla.

Motiveringen lyder:

”Med ett gräsrotsengagemang och ett genuint intresse har föreningen Vi älskar Valhalla dokumenterat historien om en försvunnen stadsdel. Idag finns endast en handfull hus kvar från arbetarstadsdelen, som en gång hade 157 hus och låg i de södra delarna av Helsingborg, i området där Kemira ligger idag. Föreningens medlemmar har själva vuxit upp i Valhalla och livet där har gett upphov till många berättelser, baserade på gemenskap och sammanhållning. Med små medel och på ideell basis tillgängliggörs detta på flera olika sätt. Foton och historier samlas in på föreningsträffar och på Facebook delas minnen och erfarenheter. Föreningen har till och med byggt en modell i trä som ger en bild av stadsdelen på 1950-talet. Kulturnämnden ser med spänning fram emot den bok som ska ges ut i höst.”

I våra dagar omvandlas staden i snabb takt och nya stadsdelar växer fram. Tillbakablickarna på Valhalla ger perspektiv och anledning till reflektion kring framväxten av dagens Helsingborg.

Tack vare föreningen Vi älskar Valhallas insatser lever historierna från Valhalla vidare.

Utdelningen av priset sker lördagen 6 juni under nationaldagsfirandet på Fredriksdal museer och trädgårdar.