Nyheter

Positivt besked för nio nya flerbostadshus på Ålidhem, Umeå

Bostaden har sökt bygglov för nio nya flerbostadshus vid Magistervägen på Ålidhem. Husen byggs till stora delar på befintliga parkeringsplatser. Ett nytt parkeringsgarage ska planeras i anslutning till de nya husen men trots det saknas det 116 parkeringsplatser enligt parkeringsnormen. Förutsatt att parkeringsgaraget, som är ett separat bygglovsärende, får godkänt ställer sig byggnadsnämnden i Umeå kommun positiv de nya flerbostadshusen.

– Det är en speciell situation där parkeringsgaraget i ena bygglovet bidrar till att lösa parkeringssituationen för flerbostadshusen i det andra lovärendet. Även om antalet parkeringsplatser blir färre än vad parkeringsnormen anger så har Bostaden AB tydligt visat hur parkeringssituationen ser ut i området idag med cirka 150 lediga parkeringsplatser. Det tar vi hänsyn till när vi går vidare med bygglovet för flerbostadshusen, säger Mikael Berglund (S), byggnadsnämndens ordförande.

De planerade flerbostadshusen blir fyra till fem våningar höga och får plats för 284 lägenheter i storlekar från ett rum och kök upp till fyra rum och kök. Dessutom ska ett antal cykelförråd och miljöhus byggas.

Färre parkeringsplatser än parkeringsnormen
För de nybyggda bostäderna krävs enligt gällande parkeringsnorm 183 bilplatser. Antal parkeringar som försvinner i och med att de nya husen byggs uppgår till 430 stycken. Sammanlagt skulle alltså 613 parkeringsplatser behöva anläggas. Bostaden vill lösa parkeringsplatser i ett parkeringsgarage och har sökt bygglov för parkeringsgarage och kontor. I och omkring kontor och parkeringsgarage redovisas 500 bilplatser. Tillkommande behov av parkeringar för kontorsbyggnaden uppgår till 46 platser. Totalt behövs 659 bilplatser (430+183+46). Bostaden redovisar i de båda ärendena att man har för avsikt att anlägga 543 platser. Det saknas då 116 parkeringar.

– Bostaden har redovisat framtida möjligheter till att bilda bilpool och cykelpool. De har även förslag på ytor där ytterligare parkeringar kan placeras, sammanlagt cirka 130 platser. Samtidigt ska vi inte bygga fler parkeringsplatser än vad som behövs. Vi har här en tydlig bild över det verkliga användandet av parkeringsplatserna i området, säger Ulrik Berg (M), byggnadsnämndens vice ordförande.

– Utöver att Bostaden är positiva till bilpool och cykelgarage så kommer de att följa upp parkeringssituationen inom området. De kommer att rapportera hur parkeringsplatserna används. Det blir intressant data för oss inför kommande ärenden, säger Mattias Sehlstedt (V), 2:e vice ordförande i byggnadsnämnden.

Byggnadsnämnden beslutade att ge ordförande delegation att fatta beslut i bygglovsärendet för flerbostadshusen under förutsättning att bygglovet för parkeringsgaraget beviljas.