Nyheter

Samhällsbarometern 2019: Stockholmarna och göteborgarna mest missnöjda med sitt boende

Dåligt utbud av olika boendeformer gör att stockholmarna ihop med göteborgare och boråsare är landets mest missnöjda när det gäller boendekrav på smarta städer.

– Det största gapet ser vi när du vill ha blandade boendeformer. Men även kring kollektivtrafik och trygghet i städerna, säger affärschef Amanda Tevell vid konsult- och teknikbyrån Projektengagemang.

Vid ett kvinnligt nätverksmöte för ingenjörer och arkitekter på torsdagskvällen på huvudkontoret på Kungsholmen i Stockholm presenterade Amanda Tevell Samhällsbarometern 2019.

Majoriteten, 59 procent, av 3 300 tillfrågade i Sveriges 20 största städer anser att ett brett utbud av olika boendeformer är den enskilt viktigaste boendefrågan i en ”smart stad”, enligt Samhällsbarometern 2019.
Räknas, utöver olika boendeformer, även uppkoppling, energi och källsortering in i boendet så anser bara 44 procent av stockholmarna att deras stad i just i det avseendet lever upp till kravet på en ”smart stad”.
Endast göteborgare och boråsare är ännu mer missnöjda.

– Det är viktigt att ha ett medborgarperspektiv som samhällsbyggare. Att förstå vad medborgarna som ska leva i staden värdesätter och prioriterar när vi ska bygga smarta städer i framtiden, sade Amanda Tevell till Svensk Byggtidning efter sin presentation.

Mest nöjda – 58 procent – utifrån förväntningarna på boendet i en ”smart stad” är invånarna i Uppsala och Linköping. Även Lundaborna är ganska nöjda, om än inte riktigt i samma utsträckning.
Inräknat samhällsplanering i stort, boendemiljö, näringsliv och trafik så anser ett genomsnitt på 52 procent i Samhällsbarometern 2019 att de bor i ”smarta städer”.

I topp ligger Linköping och Malmö med 62 procent, i botten Eskilstuna med 45 procent.
Endast 5 procent ansåg dock att de personligen hade möjlighet att påverka utvecklingen mot en ”smart stad”.

– Det är lite skrämmande, sade Amanda Tevell, Projektengagemang, i sin föredragning på torsdagskvällen av Samhällsbarometern 2019.

Bilden:
Affärschef Amanda, Tevell konsult- och teknikbyrån Projektengagemang.