Nyheter

Hur viktigt är friluftsliv för Örnsköldsviksborna?

Den 22 maj presenteras resultatet av en enkät om friluftsliv i Örnsköldsvik. Vintern 2018/2019 genomförde Örnsköldsviks kommun en enkätundersökning om fritidsvanor med fokus på friluftsliv bland 3 000 slumpvis utvalda kommuninvånare i åldrarna 18 år och äldre.

Resultatet av undersökningen presenteras den 22 maj av Peter Fredman, professor i turismvetenskap vid Mittuniversitetet. Vid presentationen görs även en jämförelse mot tidigare enkät 2011/2012 för att se om förändringar skett och hur olika insatser för att tillgängliggöra och stimulera till friluftsaktiviteter har tagits emot av befolkningen.

Resultatet från undersökningen kommer bland annat att användas som underlag vid planering av friluftsliv i kommunen.

Undersökningen presenteras vid två tillfällen onsdag 22 maj. Dels sker en intern redovisning för berörda verksamheter klockan 15:00, dels hålls en presentation för allmänheten klockan 18:30.

Båda redovisningarna äger rum i Kempesalen, stadshuset Kronan, Järnvägsgatan 6, Örnsköldsvik.

Bild: Örnsköldsviks kommun