Nyheter

Prime Living har fått bygglov för att bygga ett studentboende i Dublin

Prime Living har idag fått bygglov för att bygga ett studentboende om totalt 25459 kvadratmeter och 818 bäddar på sin fastighet i Sandyford, Dublin, Irland.

Prime Living förvärvade fastigheten Folio 102601F, som omfattar ca 7 300 kvm mark den 17 maj 2017 för 10,3 miljoner Euro.

– Beslutet innebär att vi ny kan bygga betydligt större, med fler rum än vad det tidigare bygglovet medgav. Det råder stor bostadsbrist i Dublin och hyrorna är betydligt högre än i Sverige, kommenterar Prime Livings VD Lars Wikström.

Styrelsen i Prime Living AB föreslog 17 april 2019 ändringar i bolagsordningen för att möjliggöra nyemission om högst 400 miljoner kronor. Syftet med beslutet är att möjliggöra för Prime Living att anskaffa kapital för att färdigställa bolagets fastighetsutvecklingsprojekt i Spånga samt Dublin, Irland

Prime Living utvecklar student och ungdomsbostäder med ett unikt koncept som ger kortare produktionstider och lägre kostnader. Bolaget äger och förvaltar långsiktigt samtliga lägenheter som produceras. Bostäderna består av prefabricerade bostadsmoduler. Idag förvaltar Prime Living 1 038 lägenheter på fyra orter.