Nyheter

Första inflyttningen i projektet BoStad2021

Den 26 april sker den första inflyttningen i BoStad2021 på Volrat Thamsgatan i Göteborg. Det är den första inflyttningen i satsningen där Göteborgs Stad och 27 byggaktörer skapar 7000 extra bostäder fram till jubileumsåret 2021.

BoStad2021 består av 30 delprojekt i olika delar av Göteborg som tas fram i samverkan mellan Göteborgs Stad och de 27 byggaktörer som ingår i satsningen. BoStad2021 innebär ett snabbare arbetssätt och parallella processer där olika delar av arbetet kan ske samtidigt. Tillsammans utvecklas arbetssätt och samarbeten mellan parterna – och fler bostäder skapas.

BoStad2021 består av både hyres- och bostadsrätter och i dagsläget har 17 av delprojekten börjat bygga och övriga står i startgroparna. Projektet på Volrat Thamsgatan består av 63 lägenheter. Alla lägenheter utom en är ettor och har en snittyta på 27 kvadratmeter. Byggaktörer är Fredrikssons förvaltning och Tornstaden.

– Det ska verkligen bli roligt att se inflyttningarna, för det är det stora målet. Det är ju för göteborgarna vi tillsammans planerar och bygger bostäder. Det känns därför riktigt bra att vi nu kan överlämna den första nyckeln och se hur övriga projekt ansluter med nyckelöverlämningar framöver säger Martin Öbo, direktör på fastighetskontoret Göteborgs Stad.