Nyheter

Teqnion förvärvar växande bostadsbyggare i Karlskrona

Teqnion AB har tecknat ett avtal om att förvärva samtliga aktier i HEM1 Sydost AB med en årsomsättning på ca 75 MSEK. Avtalet innebär att Teqnion tillträder aktierna idag den 24:e april 2019.

HEM1 erbjuder totalentreprenad inom bostadsbyggnadssegmentet. Detta innebär design, försäljning, tillverkning och projektledning av kundanpassade bostäder inom tre affärssegmentet:

– Nyckelfärdiga villor
– Grupphus och projekt
– Husstommar till både privatpersoner och professionella beställare

– HEM1 är ett fantastiskt fint bolag med kunniga och duktiga medarbetare som verkligen värnar om sina kunders husprojekt. Det finns en stolthet för kvalitet och kundnöjdhet i bolaget som jag tycker mycket om. Vi kommer att stötta HEM1 i bolagets fortsatta tillväxt och tillsammans med gänget i Karlskrona kämpa för att stärka bolagets position på marknaden., säger Johan Steene VD för Teqnion.

– Jag är väldigt glad över att kunna fortsätta utveckla HEM1 tillsammans med Teqnion. Det finns en ömsesidig förståelse mellan oss kring hur bolag och människor ska fungera tillsammans. Nu tar vi HEM1 till nästa nivå!, säger Mikael Löfkvist VD på HEM1.

Förvärvet kommer även att komplettera Teqnions elementtillverkning av husstommar som sker i dotterbolaget Grimstorps Byggkomponenter AB genom att nu tillföra ytterligare ett starkt varumärke och en fin marknadsposition på husmarknaden i södra Sverige.

HEM1, med huvudkontoret i Karlskrona, hade en nettoomsättning på 75 MSEK och ett resultat om 8,3 MSEK EBITDA för 2018.

Vid tillträde betalas en initial köpeskilling om 28 MSEK. Under förutsättningen att bolaget sedan visar ett positivt resultat över 8 MSEK per år för 2019 och 2020, kommer tilläggsköpeskillingar om maximalt 14 MSEK att utbetalas. Finansiering sker genom 50% egen kassa och 50% banklån.

Förvärvet har skett med omedelbart tillträde till aktierna. Förvärvet förväntas ha en positiv effekt på Teqnions resultat för 2019 och bidra med en ökad avkastning på eget kapital.